Ganzen­proe­verij: een dubieuze aange­le­genheid


9 oktober 2007

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer Voedselkwaliteit (LNV) staat garant voor dubieuze keuzes inzake het voor handel en consumptie onttrekken van beschermde in het wild levende dieren uit de natuur.

De ganzenproeverij, georganiseerd door het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), een zelfstandige stichting die wordt gefinancierd door LNV, is een abjecte vorm van het opdringen van foute voedselkeuzes in een rijk land waar al veel te veel dieren slachtoffer zijn van opgedrongen culinaire escapades. De ganzenproeverij wordt gehouden op de Proeverij De Pronckheer, Graaf van Lynden van Sandenburgweg 2 te Cothen. Datum en tijd: Vandaag 27 september aanvang 12.00 uur

Minister van LNV Gerda Verburg CDA, heeft kort na haar aantreden haar visitekaartje al afgegeven. Zij vindt 60.000 jachtslachtoffers onder ganzen in het kader van verjaagacties acceptabel. Buiten de Flora - en faunawet om is onder oud minister Veerman een beleidskader Ganzenbeleid in het leven geroepen die los van de Flora- en faunawet, met steun van de Koninklijke Nederlandse Jagers vereniging, Vogelbescherming, Natuurmonumenten en LTO Nederland een mistig, onwerkbaar, maar vooral ook gansonvriendelijk beleid en beheer van ganzenpopulaties in het leven hebben geroepen. Met als uitkomst 60.000 jachtslachtoffers in één jaar! Vandaar ook dat minister Gerda Verburg een nuttige bestemming zoekt voor het geval dat haar verweten wordt dat deze zinloos afgeschoten dieren op de mesthoop belanden, zoals van oudsher gebruikelijk was. Dat en andere lastige vragen zoals de effectiviteit van het zogenaamde flankerend jachtbeleid bij het verjagen van ganzen van schadegevoelige percelen moet koste wat kost gepareerd worden. Ja, de gans moet op de menukaart, hoewel het vlees niet te eten is en alleen de armen zich in vroegere tijden tevreden moesten stellen met andere onderdelen van de gans dan diens lever. Promotie van ganzenvlees door het ministerie van LNV moet de doorbraak van het eten van ganzenvlees forceren.

Daartoe heeft het ministerie van LNV samen met de provincie Zuid-Holland een ganzenproeverij georganiseerd, speciaal voor culinaire journalisten, poeliers en vertegenwoordigers uit de wereld van landbouw, wildbeheer (jagers), platteland en natuur.

De Faunabescherming ziet deze promotie 'ganzen eten' als een beleidswijziging. Steeds meer diersoorten worden de dupe van zogenaamde tongstrelende belevenissen. Deze culinaire wens opgedragen door LNV aan CLM en uitgevent door professionele koks wordt door jagers en ministerie misbruikt voor eigen belang. Leuk jagen en de consument opvoeren als medeplichtige. Daarnaast worden boeren ook nog voor miljoenen euro’s gecompenseerd voor het gedogen van ganzen op hun land. Het is niet de taak van het ministerie van LNV om de consumptie van in beginsel beschermde diersoorten op deze wijze te stimuleren.

Wij komen tot de conclusie dat slechts weinig beschermde diersoorten in Nederland daadwerkelijk en zonder voorbehoud beschermd worden.

Bron: website Faunabescherming

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft inmiddels vragen gesteld over de ganzenproeverij. In de commissievergadering Groen Water Milieu heeft de Gedeputeerde Evertse erkend dat hij niet op de hoogte was van de mede door de provincie georganiseerde proeverij. Hij gaf aan niet gelukkig te zijn hiermee en beloofde beterschap.

Hopelijk zal de provincie zich niet meer lenen voor financiering van dergelijke culinaire escapades.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief