Gede­pu­teerde Staten Zuid-Holland: geen controle op mobi­li­teits­beleid


23 mei 2013

Den Haag, 23 mei 2013 – De Statenfracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks van Zuid-Holland zijn niet te spreken over de beslissing van het College van Gedeputeerde Staten om de monitor van het Provinciaal Verkeer- en Vervoer Plan 2013 (PVVP) dit jaar niet te laten verschijnen. De PVVP geeft aan hoe de provincie Zuid-Holland haar beleid op het terrein van verkeer en vervoer vorm wil geven. De jaarlijkse PVVP monitor laat zien hoe ver men is met het bereiken van de doelen en ambities uit dit plan.

GroenLinks Statenlid Blokhuizen: 'Het College geeft als reden, dat de huidige PVVP is verouderd. Zij werkt nu aan een nieuw plan, de beleidsvisie Mobiliteit. Wij begrijpen dat dit nodig is door de economische en verkeerskundige ontwikkelingen van de laatste jaren. In Zuid-Holland stijgt het autogebruik al vanaf 2000 niet meer en is zelfs al jaren dalende. Er is wat dat betreft duidelijk sprake van een trendbreuk. Wij begrijpen echter niet dat het College er voor kiest de monitor te schrappen. Door deze keuze controleert het College niet of zij haar verkeer- en vervoersdoelstellingen over 2012 heeft behaald.'

Ook fractievoorzitter Carla van Viegen van de Partij voor de Dieren vindt het besluit van het College lastig te begrijpen: 'Juist nu, met alle veranderingen op het gebied van mobiliteit, moeten wij als provincie de vinger goed aan de pols te houden. De beslissing om de monitor niet uit te geven betekent nl. in de praktijk dat het niet mogelijk is om in Zuid-Holland duidelijk inzicht te krijgen in de trends en ontwikkelingen op het gebied van het verkeer op lange termijn. Het betekent ook dat wij een groot risico lopen dat wij op het gebied van mobiliteit keuzes gaan maken op basis van informatie die niet volledig is en misschien zelfs niet correct.'

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben gezamenlijk schriftelijk vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.