Partij voor de Dieren verzet zich tegen vergassen ganzen


6 juni 2013

Den Haag, 6 juni 2013 – Het vergassen van ganzen veroorzaakt buitensporig veel dierenleed, omdat het voor de dieren tot een pijnlijke dood leidt. Het is bovendien onnodig, want er zijn genoeg diervriendelijke alternatieven. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland begrijpt dan ook niet dat de provincie toestemming geeft om ganzen te vergassen rondom luchthaven Schiphol. De vergunning daarvoor geldt zelfs tot eind 2014.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de provinciale Fauna Beheer Eenheid toestemming gegeven ganzen te vergassen. Het gaat om onder meer de grauwe gans, de nijlgans, de Canadese gans en de kolgans. Deze soorten kunnen een gevaar vormen voor het vliegverkeer in een gebied met een straal van 20 kilometer rondom Schiphol. Het noorden van Zuid-Holland valt binnen dat gebied, net als delen van de provincies Noord-Holland en Utrecht.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft over deze gang van zaken vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Ze wil onder meer weten hoeveel ganzen er zullen worden vergast en gedurende welke periode. Dit ook omdat het vergassen van ganzen buitensporig veel dierenleed veroorzaakt. Daarvoor wordt CO2 gebruikt, een bijtend gas dat leidt tot een pijnlijke dood.

De partij wijst er verder op dat er voldoende diervriendelijke alternatieven zijn om de ganzen weg te houden van Schiphol. Zo zou het probleem al kunnen worden opgelost door geen landbouw toe te staan in de omgeving van vliegvelden, omdat de ganzen op het voedsel afkomen. Het plaatsen van kassen of zonnepanelen is een betere optie uit oogpunt van vliegveiligheid en dierenwelzijn.

Het zou daarom beter zijn om in een straal van 20 kilometer geen gewassen meer te verbouwen die aantrekkelijk zijn voor ganzen. De Partij voor de Dieren vraagt de Gedeputeerde Staten dan ook of ze bereid zijn een dergelijke maatregel op te nemen in de Provinciale Verordening Ruimte. Nog beter zou het zijn op termijn helemaal geen landbouw meer toe te staan rondom luchthavens.

Ook andere ganzenwerende maatregelen kunnen worden toegepast, zoals het gebruik van een vogelafweerpistool of laser, hoge vegetatie planten om het gebied ongeschikt te maken voor broeden of de ganzen weglokken naar gebieden met smakelijke beplanting, zoals witte klaver. De Partij voor de Dieren pleit er bij de provincie voor om van deze alternatieven voor vergassing gebruik te maken.