Geen circus met dieren meer toestaan in Zoetermeer


13 januari 2008

Onderstaand persbericht is vandaag verzonden.

Den Haag, 12 januari 2008 – De gemeente Zoetermeer moet circussen waarin dieren optreden, niet langer toestaan op haar eigen grondgebied. Dat vraagt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland in een brief aan Burgemeester en Wethouders van Zoetermeer.

Aanleiding voor de brief was de aanwezigheid van Wintercircus Belly Wien tijdens en rond de feestdagen in Zoetermeer. Het circus gaf voorstellingen waarin onder meer een giraffe, kamelen, honden, Siberische tijgers (nota bene een ernstig bedreigde diersoort), paarden, antilopen en lama’s optraden. Een Zoetermeerse dierenliefhebster was geschokt door de krappe huisvesting van diverse dieren. Met name het verblijf van de giraffe was zó krap, dat het dier – als het niet hoefde op te treden – zo goed als geen bewegingsvrijheid had. Het dier bleef tijdens het hele verblijf in de transportwagen, enkel de piste was een kort rondje vrijheid. Ij heeft de Partij voor de Dieren gevraagd hiertegen actie te ondernemen.

Het standpunt van de Partij voor de Dieren, gesteund door de bevindingen van de dierenliefhebster, zijn voor de Statenfractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland reden om de gemeente Zoetermeer met klem te verzoeken voortaan geen circussen met dieren op haar grondgebied toe te staan. De partij stelt zich op het standpunt dat dieren niet in een circus thuishoren. De dieren worden vaak in onnatuurlijke omstandigheden gehouden (met name hun verblijven zijn vaak erg krap), ze hebben last van stress en ze moeten kunstjes vertonen die meestal onder dwang zijn aangeleerd.

Al eerder heeft de PvdD in Zuid-Holland een brief naar alle gemeenten in deze provincie gestuurd met hetzelfde verzoek. Tot nu toe is pas één gemeente in Zuid-Holland, Alphen a/d Rijn, ertoe overgegaan om circussen met wilde dieren uit oogpunt van dierenwelzijn niet meer toe te laten.

Carla van Viegen, voorzitter van de Statenfractie van de PvdD in Zuid-Holland, wijst er in haar jongste brief aan de gemeente Zoetermeer bovendien op dat er tegenwoordig genoeg circussen bestaan waarin géén dieren optreden. Zij vraagt de gemeente Zoetermeer daarom nogmaals voortaan geen vergunning meer af te geven voor circussen waarin nog wel met dieren wordt gewerkt.

Onderstaand een foto van de verblijfplaats van het dier.

Gerelateerd nieuws

Vlees: is het goed, fout of zwak?

Opeens staat vlees in het midden van de belangstelling: de Tweede Kamer behandelt het burgerinitiatief “Stop Fout Vlees...

Lees verder

Nieuwjaarstoespraak door in het wild levende dieren

Onderstaande willen wij u niet onthouden! Natuurrubriek, Aflevering 87, januari 2008. Wij, alle in het wild levende dieren ...

Lees verder