Geen hogere ener­gie­be­lasting voor duurzame glas­tuin­bouw­be­drijven


1 februari 2021

Den Haag, 1 februari 2021 – De landelijke overheid belast glastuinbouwbedrijven die verduurzamen en innoveren met een hogere energiebelasting. En juist deze bedrijven hebben een voortrekkersfunctie in de verduurzaming van de glastuinbouw. Naar aanleiding van deze situatie heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld aan het provinciebestuur van Zuid-Holland.

In de media zijn berichten verschenen dat duurzame ondernemers, onder wie de duurzaamste agrariër van het jaar 2016 en de beste agrariër van het jaar 2020, in zijn duurzame groentekas weer moet overschakelen op gas als energievoorziening in plaats van de duurzame en fossielvrije groene stroom. De directeur van Koppert Cress, Rob Baan, heeft juist de ambitie om de duurzaamste glastuinder van de wereld te worden, maar de overheid werkt hem daarbij tegen.

Groene stroom is duurder dan grijze stroom. Het Rijk belast groene stroom met een Opslag Duurzame Energie (ODE)-heffing, die daardoor innovatie ontmoedigt. De Partij voor de Dieren heeft het provinciebestuur daarom gevraagd in gesprek te gaan met het Rijk om de energiebelasting zodanig te wijzigen dat juist duurzame en innovatieve glastuinbouwbedrijven worden ondersteund. Daarmee wordt een positieve prikkel gegeven aan andere glastuinbouwbedrijven om te verduurzamen.

De Partij voor de Dieren heeft gevraagd welke mogelijkheden het provinciebestuur ziet om deze duurzame ondernemer te ondersteunen om weer te kunnen overschakelen naar duurzame energievoorziening. Daarnaast vraagt de partij zich af waarom er wel een beperkte compensatie is voor 2021 en 2022, maar niet voor 2020, een jaar waarin het midden- en kleinbedrijf en zelfstandige ondernemers het al zo moeilijk hebben.

Vervuilende bedrijven worden nu ontzien en de rekening wordt doorgeschoven naar het midden- en kleinbedrijf, omdat zij het meeste betalen aan de subsidiepot om te vergroenen, maar het minste subsidie ontvangen. Niet-duurzame multinationals als Shell betalen veel minder ODE-heffing (0,04 cent in plaats van 2 cent per kilowattuur) dan kleinere bedrijven. De Partij voor de Dieren vindt dat dit moet veranderen en dat de overheid de regels moet aanpassen.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Zuid-Holland, Carla van Viegen: “We vinden het zeer onterecht dat duurzame en innovatieve glastuinbouwbedrijven worden ‘gestraft’ voor hun belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Daarom moeten de regels worden veranderd. Duurzame ondernemers als Rob Baan verdienen het om meer steun te krijgen om hun voortrekkersrol te kunnen voortzetten.”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren kritisch op windmolenpark Maasvlakte 2

Den Haag, 13 januari 2021 – Op de Maasvlakte 2 mag geen windmolenpark komen als dat in strijd is met (internationale) natuurw...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil jachtverbod in Zuid-Holland vanwege extreme weersomstandigheden

Den Haag, 8 februari 2021 - In verband met de huidige winterse omstandigheden vraagt de fractie van de Partij voor de Dieren ...

Lees verder