Partij voor de Dieren kritisch op wind­mo­lenpark Maas­vlakte 2


13 januari 2021

Den Haag, 13 januari 2021 – Op de Maasvlakte 2 mag geen windmolenpark komen als dat in strijd is met (internationale) natuurwetgeving of veel overlast geeft voor de daar aanwezige fauna. Op die locatie zijn aanvaringen met vogels en vleermuizen een groot risico. Dat stelt de Partij voor de Dieren in vragen over de gevolgen voor de natuur door de geplande komst van een windmolenpark op de Tweede Maasvlakte.

Op het eerste gezicht lijkt de Maasvlakte een locatie waar op bepaalde plekken zonder overlast voor mens en dier windmolens geplaatst kunnen worden. Maar in de nabijheid van de Maasvlakte zijn Natura 2000-gebieden aanwezig, zoals Voornes Duin, de Kapittelduinen en Solleveld. Daar broeden en leven vele diverse soorten vogels én er leven vleermuizen, die via de Maasvlakte van en/of naar Natura 2000-gebieden migreren. Ook geldt de kustlijn in het algemeen als een belangrijke 'navigatie' voor de migratie van vogelsoorten. Het gebied is namelijk gelegen op de route tussen foerageergebieden en broedgebieden van onder andere de kleine mantelmeeuw, de zilvermeeuw en de stormmeeuw en kan zorgen voor veel vogelslachtoffers. Bovendien zouden windmolens zeker niet geplaatst mogen worden op vogeltrekroutes. De Maasvlakte 2 is een risicovolle windmolenlocatie voor vogels. Het is een gebied met veel trekvogels, gelegen nabij diverse Natura 2000-gebieden, waar diverse kwetsbare vogelsoorten leven. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het risico op aanvaringen van vogels en vleermuizen met windmolens en heeft hierover vragen gesteld aan het provinciebestuur.

Zo vraagt de partij of een alternatieve locatie is overwogen, zoals op de meer landinwaarts gelegen gedeelten van de Maasvlakte, die minder overlast geven voor de aanwezige fauna.
Daarnaast heeft de partij gevraagd of het provinciebestuur de initiatiefnemers/exploitanten gevraagd heeft, of zij bereid is windmolens met een verticale as of windtorens (venturi-windmolens) zonder wieken te plaatsen in plaats van de gebruikelijke windmolens met wieken. Dergelijke windmolens bieden veel voordelen, zoals: geen slachtoffers onder vogels en vleermuizen, omdat wieken ontbreken; er kunnen meer turbines achter elkaar worden geplaatst, waardoor de windkracht vrijwel volledig kan worden benut en ze wekken energie op bij lagere windsnelheden dan de horizontale windmolens.

Hanke Hoogerwerf, Statenlid van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland: ’Bij de plaatsing van windmolens op land moet rekening gehouden worden met bewoners die in de buurt wonen, maar zeker ook met dieren en natuur. De Partij voor de Dieren is voorstander van windmolens, maar dan wel op plaatsen waar mens en dier daar (nagenoeg) geen hinder van ondervinden, zoals langs snelwegen en in lijnopstelling langs open water; niet in natuurgebieden, buiten vogeltrekroutes en belangrijke leefgebieden van vogels en vleermuizen. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor andere windmolens, die geen dierlijke slachtoffers maken en minder overlast geven. Dat is te prefereren boven de gangbare windmolens.’