Goede zorg voor gewonde wilde dieren in Zuid-Holland


19 februari 2021

Den Haag, 19 februari 2021 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil het vervoer en zo nodig het uit het lijden verlossen van gewonde wilde dieren beter regelen. De huidige regeling stamt uit 2010 en is verouderd. Er moet een nieuwe regeling komen, waarin ook de verzekering van de mensen die dit uitvoeren, goed is geregeld. De partij heeft over deze kwestie vragen gesteld aan het provinciebestuur.

In Zuid-Holland zijn er regelmatig meldingen van aangereden of gewonde wilde dieren. Ook politiemensen weten vaak niet hoe ze op de juiste manier een dier moeten vervoeren of zo nodig uit zijn lijden verlossen. Net als in veel andere provincies is ook in Zuid-Holland een zogenaamd ‘valwildteam’ ingesteld. Zo’n team bestaat uit speciaal getrainde medewerkers van organisaties die terreinen beheren, die onder toezicht van de politie gewonde wilde dieren vervoeren naar een opvangcentrum, dan wel uit hun lijden verlossen. Zij krijgen daarvoor van de politie een speciale vergunning op grond van de Wet Wapens en Munitie. Daarmee mogen ze op en langs de openbare weg en binnen de bebouwde kom hun werk doen, omdat dit gepaard gaat met de nodige risico’s.

Onder de medewerkers van het valwildteam bestaat veel onduidelijkheid of zij nog wel verzekerd zijn bij het werk dat zij doen vanwege de verouderde regeling. Omdat de politie daarover nog geen uitsluitsel heeft gegeven, durven zij hun werk niet meer te doen. De Partij voor de Dieren wil daarom van het provinciebestuur weten of deze medewerkers verzekerd zijn en ook waar dat uit blijkt.

Er is nu een onwenselijke situatie ontstaan, omdat het onnodig laten lijden van dieren te allen tijde moet worden voorkomen. De Partij voor de Dieren stelt dat het welzijn bij deze dieren hierdoor sterk in het geding is en dat daarin dus verandering moet komen.

Verder wil de Partij voor de Dieren dat er in Zuid-Holland een nieuwe ‘Regeling valwildteam’ komt. Daarin moeten de werkzaamheden van de medewerkers van het valwildteam en hun verzekering goed geregeld zijn.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Zuid-Holland, Carla van Viegen: “Gewonde wilde dieren mogen nooit de dupe worden van verouderde regelingen. Ook willen we dat het vervoer en als het nodig is het uit het lijden verlossen van gewonde wilde dieren in onze provincie goed geregeld wordt, om hun welzijn en welbevinden optimaal te waarborgen.”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil jachtverbod in Zuid-Holland vanwege extreme weersomstandigheden

Den Haag, 8 februari 2021 - In verband met de huidige winterse omstandigheden vraagt de fractie van de Partij voor de Dieren ...

Lees verder

Zorgvuldiger afweging provincie voor ontheffingverlening doden van wilde dieren noodzakelijk

Den Haag, 1 maart 2021 – Als de rechter heeft geoordeeld dat in Zuid-Holland wilde dieren niet mogen worden afgeschoten, dan ...

Lees verder