Grote klimaat­winst bij vermin­dering vlees­con­sumptie bevestigd door de Verenigde Naties en het Plan­bureau voor de Leef­om­geving


9 september 2008

De relatie tussen vleesconsumptie en klimaatverandering houdt een groeiend aantal gerenommeerde instituten bezig. Het International Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties en het Planbureau voor de Leefomgeving geven beiden aan dat het minderen van de vleesconsumptie grote klimaatwinst op zal leveren en ook een positief effect zal hebben op de mondiale biodiversiteit. Daarmee scharen zij zich achter de boodschap van Meat the Truth, de klimaatfilm van het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, de Nicolaas G. Pierson Foundation, die eind 2007 in première ging.

De film presenteert aan de hand van wetenschappelijke onderzoek de grote negatieve bijdrage die de veehouderij en de vleesconsumptie leveren aan de opwarming van de aarde. Ook is te zien hoeveel klimaatwinst vleesvermindering oplevert. Als alle Nederlanders bijvoorbeeld 1 dag in de week geen vlees zouden eten, dan zou dat hetzelfde klimaateffect hebben als het van de weg halen van 1 miljoen personenauto’s.

Twee weken geleden riep Rajendra Pachauri, een van de onderzoekers van het IPCC die vorig jaar samen met Al Gore de Nobelprijs voor de vrede ontving, zijn toehoorders op om tenminste een dag in de week geen vlees meer te eten. Hij stelde dat het een relatief makkelijke manier was om de broeikasgasemissies drastisch terug te dringen en ook andere milieuproblemen die worden veroorzaakt door de veehouderij aan te pakken zoals het verlies van biodiversiteit, het grote waterverbruik door de productie van vlees en het grote verlies aan plantaardige eiwitten voor humane consumptie doordat deze eerst aan dieren worden gevoerd.

Vandaag presenteerde het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving het rapport ‘vleesconsumptie en klimaatbeleid’ waarin de klimaatgevolgen van verschillende scenario’s met verminderde vleesconsumptie zijn doorgerekend. Het Planbureau concludeert dat ‘een mondiale afname van vleesconsumptie een behoorlijke bijdrage kan leveren aan vermindering van broeikasgasemissies. Daardoor kunnen de kosten van klimaatbeleid fors lager uitvallen. Omdat de veeteeltsector wereldwijd 18% van de broeikasgassen veroorzaakt en 80% van de landbouwgrond ten dienste staat van de veehouderij is de klimaat en milieuwinst bij het verminderen van de aantallen dieren door verminderde vleesconsumptie aanzienlijk.

Marianne Thieme:”Het is geweldig dat de boodschap van onze film nu wordt overgenomen door belangrijke instituten en adviesorganen. Het voelt als een erkenning van ons werk en het vergemakkelijkt de strijd die we moeten leveren om de negatieve effecten van de vleesconsumptie op de politieke agenda te zetten. Ik denk dat we binnen nu en een jaar een grote doorbraak kunnen verwachten en dat het eten van vlees niet meer zo vanzelfsprekend zal zijn als nu. We moeten ons realiseren dat de hoge vleesconsumptie in Westerse landen een grote veroorzaker is van mondiale problemen zoals opwarming van de aarde, voedselzekerheid in ontwikkelingslanden, het toenemend gebrek aan schoon drinkwater en het grootschalige verlies aan biodiversiteit. En dan is het minderen van vlees een relatief makkelijke optie om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan het keren van het tij.”

De Partij voor de Dieren zal in de komende begrotingsbehandeling aandacht vragen voor deze belangrijke inzichten. Zij is van mening dat dit kabinet het eten van minder vlees en andere dierlijke producten zou moeten stimuleren. Vooralsnog is dit geen onderdeel van het beleid.

Klik hier voor meer informatie over Meat the Truth

Klik hier voor de presentatie van Meat the Truth in Den Haag

Klik hier voor het artikel in het NRC overPachauri

Klik hier voor het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving

Gerelateerd nieuws

Werkbezoek Hoeve Biesland

Impressie werkbezoek Hoeve Biesland 29-08-2008 ´´In de winter, als de mestplaat helemaal vol ligt, voel ik me r...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil geen bedrijventerrein in Schieveense polder

Den Haag, 19 september 2008 – De Partij voor de Dieren is tegen de plannen van de gemeente Rotterdam om een bedrijvente...

Lees verder