Partij voor de Dieren wil geen bedrij­ven­terrein in Schie­veense polder


19 september 2008

Den Haag, 19 september 2008 – De Partij voor de Dieren is tegen de plannen van de gemeente Rotterdam om een bedrijventerrein aan te leggen in de Schieveense polder. In 2007 zijn de plannen door tussenkomst van de Raad van State nog tegengehouden. Maar met verhulling van een ‘groen sausje’ door samenwerking met Stichting Natuurmonumenten in dit gebied probeert de gemeente het nog een keer.

Weidevogels gedijen in dit open landschap. De Schieveense polder zit vol met bijzondere vogels, waaronder de grutto, kievit, lepelaar en ooievaar. Dat maakt de Schieveense polder zo bijzonder en waardevol voor de daar spaarzame natuur. Daarom moet dit gebied open poldergebied blijven en moet verdere verstedelijking worden tegengegaan. Door de aanleg van het bedrijventerrein verdwijnt een belangrijk stuk ‘groene hart’ tussen Rotterdam en Den Haag.

Burgers hebben schoon genoeg van het alsmaar opofferen van groene ruimte voor nog meer bedrijventerreinen. Dit terwijl er veelal legio mogelijkheden zijn bij bestaande bedrijventerreinen. Zij zien voor hun ogen de kwaliteit van de leefomgeving steeds meer achteruit gaan. Dit moet een halt worden toegeroepen. Het is moreel onacceptabel dat mensen de (groene) leefruimte zo intensief onnodig exploiteren. Want daardoor verslechtert de kwaliteit van de leefomgeving voor mens en dier dramatisch. Niet alleen wij, maar vooral onze kinderen. zullen daarvan de gevolgen ondervinden. Wij moeten bewuster omgaan met het gebruik van ruimte, dieren en planten.
Carla van Viegen, fractievoorzitter van de PvdD in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: “Het is te gek voor woorden dat de gemeente Rotterdam opnieuw probeert om waardevol polderlandschap op te offeren voor een bedrijfsterrein! In de buurgemeente Lansingerland kan men het reeds aangewezen bedrijventerrein Oudeland aan de straatstenen niet kwijt. Iedere keer opnieuw wordt hier geprobeerd om bedrijfspanden te verkopen of te verhuren, onder meer via open dagen. Ook voor dit bedrijventerrein is al veel waardvol polderlandschap opgeofferd. De inzet van de provincie is om bestaande bedrijventerreinen op te knappen (herstructurering). Die zijn er in de gemeente Rotterdam nog meer dan voldoende, zoals in de Spaanse Polder, de Merwehaven en de Waalhaven. Ook Schiedam en het bedrijventerrein Oudeland in de gemeente Lansingerland bieden meer dan voldoende mogelijkheden. Ik zal mij er bij de provincie voor 100 % voor inzetten om de aanleg van dit bedrijventerrein te voorkomen.”

Spaanse Polder Foto: Michiel Wijnbergh

Gerelateerd nieuws

Grote klimaatwinst bij vermindering vleesconsumptie bevestigd door de Verenigde Naties en het Planbureau voor de Leefomgeving

De relatie tussen vleesconsumptie en klimaatverandering houdt een groeiend aantal gerenommeerde instituten bezig. Het Interna...

Lees verder

Nobelprijswinnaar en VN-expert Dr. Rajendra Pachauri: eet minder vlees!

Een Europees gezin kan méér doen tegen de opwarming van de aarde door 50% minder vlees te eten dan door het ge...

Lees verder