Illegale werk­zaam­heden in broed­gebied vogels stil­leggen


4 mei 2007
Er worden illegale graafwerkzaamheden verricht in een broedkolonie vogels in het Europoortgebied. Bijgaand het persbericht dat gisteren verstuurd is.

Den Haag, 4 mei 2007 – De Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil dat illegale graafwerkzaamheden in het havengebied van Rotterdam onmiddellijk worden stilgelegd. Deze werkzaamheden vinden plaats middenin broedgebieden van diverse soorten vogels. Ook leven daar konijnen en andere beschermde dieren. Vele van deze dieren worden nu gedood of verjaagd uit hun broed- en leefgebied.

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) had voor de werkzaamheden in Rotterdam Europoort een vergunning moeten afgeven op basis van de Flora- en Faunawet. Omdat LNV dat niet heeft gedaan, zijn de activiteiten die nu plaatsvinden op de terreinen van het gemeentelijke havenbedrijf, Nerefco, Eastman en Lion Gas illegaal.

Op de terreinen van genoemde bedrijven broeden momenteel duizenden meeuwen en andere beschermde vogelsoorten zoals de wulp, de scholekster en de kievit. Tevens zijn daar vele nesten met jonge konijnen te vinden. De werkzaamheden die nu plaatsvinden, hebben tot gevolg dat deze dieren op een wrede manier de dood vinden of worden verjaagd.

Er is bij de politie in Rotterdam aangifte gedaan en er is gevraagd om de werkzaamheden onmiddellijk stil te laten leggen. Hoewel de werkzaamheden dus illegaal zijn, heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam tot nu toe geen enkele actie ondernomen. Het is zelfs zo dat het OM het Havenbedrijf Rotterdam toestemming heeft gegeven om op het terrein, dat bekend staat als de Kop van de Beer, door te gaan met het verstoren van een 40 hectare grote meeuwenkolonie.

In het desbetreffende gebied bivakkeren momenteel vele tienduizenden meeuwen en andere vogels. Zij worden nu niet alleen gestoord in hun nesteldrang, maar ook is hun leefgebied inmiddels grotendeels vernield. Dit is volledig in strijd met de artikelen 10 en 11 van de Flora- en Faunawet. Daarin staat dat het verboden is om voortplantingsgebieden en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van dieren te vernielen of te verstoren.

De Tweede Kamerfractie van de PvdD zal over deze kwestie vragen stellen aan de minister van Justitie. De PvdD wil onder meer weten waarom het OM in Rotterdam tot nu toe niets heeft gedaan aan de illegale werkzaamheden in het Rotterdamse havengebied. De PvdD vraagt de minister het OM opdracht te geven de werkzaamheden direct stil te laten leggen. Volgens de PvdD klagen maatschappelijke organisaties al jaren over het Rotterdamse Parket, omdat het parket niet alert en adequaat ingrijpt bij aangiftes van illegale praktijken die ten koste gaan van de natuur en het milieu.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief