Inten­sieve landbouw bedreigt biodi­ver­siteit


Staten­leden pleiten voor dringende maat­re­gelen

11 juni 2023

Den Haag, 11 juni 2023 - De Partij voor de Dieren, D66, SP en Volt Zuid-Holland maken zich ernstige zorgen over de alarmerende berichten die recentelijk naar voren zijn gekomen over de impact van intensieve landbouw op de biodiversiteit. Uit onderzoek blijkt dat intensieve landbouw de belangrijkste oorzaak is van de achteruitgang van Europese vogels. Daarnaast blijkt dat de inzet van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) niet heeft geleid tot een halt aan de achteruitgang van biodiversiteit op landbouwgrond.

Deze zorgen hebben geleid tot schriftelijke vragen van de partijen aan het College van Gedeputeerde Staten. Zij willen concrete informatie over de gevolgen van deze alarmerende bevindingen voor de biodiversiteitsdoelen en instandhoudingsverplichtingen van de provincie. Om een duidelijk beeld te krijgen, verzoeken zij het provinciebestuur om inzicht te geven in de ontwikkeling van de biodiversiteit in de agrarische gebieden van Zuid-Holland gedurende de afgelopen 15 jaar. Daarnaast vragen zij om transparantie over het totale bedrag aan landbouwsubsidies voor agrarisch natuurbeheer dat in deze periode is verstrekt.

De Partij voor de Dieren is van mening dat er onmiddellijk actie moet worden ondernomen om de negatieve effecten van intensieve landbouw te verminderen. Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland, benadrukt het belang van deze kwestie: "De achteruitgang van de biodiversiteit in Zuid-Holland is alarmerend. We zien een afname van insecten, zoals vlinders, hommels en bijen, die essentieel zijn voor onze ecosystemen. Het is hoog tijd dat we de intensieve landbouw aanpakken en kiezen voor een duurzamer en natuurvriendelijker landbouwsysteem. Samen moeten we de verantwoordelijkheid nemen om de biodiversiteit te beschermen en te herstellen, zodat toekomstige generaties kunnen voortbestaan in een gezonde en veerkrachtige leefomgeving.”

De partijen verzoeken het provinciebestuur om de opgedane inzichten om te zetten in concreet beleid. Ze dringen er ook op aan onderzoek te doen naar mogelijkheden om het gebruik van gif- en (kunst)mest te verminderen. Tevens roepen zij de provincie op om de aanbevelingen van het recente onderzoek, gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift PNAS, in samenwerking met de EU op te volgen en concrete stappen te ondernemen om de negatieve gevolgen van intensieve landbouw aan te pakken.

Lees hier onze schriftelijke vragen >

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Joeri's Maidenspeech

Ons Statenlid Joeri Oudshoorn hield zijn eerste toespraak (‘maidenspeech’) in de Statenvergadering! Op zestienjarige leeftij...

Lees verder

Partij voor de Dieren opent Meldpunt Hittestress

Het wordt de komende dagen tropisch warm. Deze hoge temperaturen hebben ernstige gevolgen voor dieren in de veehouderij. De d...

Lees verder