Jaar­verslag 2011-2012


16 april 2013

Bijgaand presenteert de provinciale fractie van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland haar jaarverslag van 2011-2012. Hierin staan de activiteiten en de behaalde resultaten van de fractie vermeld.

Klik hier voor ons jaarverslag.