Maat­schap­pe­lijke orga­ni­saties willen af van bio-industrie


13 oktober 2007

Amsterdam, 11 oktober 2007 – Acht grote maatschappelijke organisaties roepen de Tweede Kamer op om de voorstellen van Milieudefensie voor afschaffing van de bio-industrie te steunen. De organisaties Cordaid, Dierenbescherming, Greenpeace, ICCO, Kerk in Actie, Natuur & Milieu, Oxfam Novib en Varkens in Nood spreken vandaag in een advertentie in de Volkskrant en in Trouw hun steun uit voor de plannen van Milieudefensie.
Milieudefensie en haar jongerenorganisatie Jongeren Milieu Actief (JMA) hebben afgelopen voorjaar het burgerinitiatief Stop Fout Vlees ingediend bij de Tweede Kamer. Het burgerinitiatief wordt ondersteund door 106.975 Nederlanders. De indieners vragen de politiek om te kiezen voor een veehouderij zonder dierenleed, zonder milieuvervuiling en zonder import van veevoersoja die ten koste gaat van tropische bossen. Met een burgerinitiatief kunnen minimaal 40.000 mensen samen een voorstel op de agenda van de Tweede Kamer zetten. Alle Kamerleden moeten dan stemmen over het voorstel. De Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit start vandaag met de behandeling van dit allereerste burgerinitiatief in de parlementaire geschiedenis.

In de notitie 'Boeren met toekomst' heeft Milieudefensie haar voorstel uitgewerkt. Daarbij is gebruik gemaakt van input van het Landbouw Economisch Instituut. Het voorstel gaat uit van een geleidelijke omvorming van de bio-industrie tot een milieu- en diervriendelijke veehouderij die óók voor boeren gunstig uitpakt.

Volgende week donderdag 18 oktober organiseert de Kamercommissie voor LNV een hoorzitting waar diverse maatschappelijke organisaties hun mening kunnen geven over het burgerinitiatief. Na het herfstreces volgt een plenair debat met de Tweede Kamer en uiteindelijk een stemming.

Bron: Website Milieudefensie

De Partij voor de Dieren zet zich vanaf het begin af enorm in om de bio-industrie een halt toe te roepen.
Het vormt één van de prioriteiten waar de Partij zich op richt. Zij voelt zich in haar activiteiten gesteund door deze maatschappelijke initiatieven!!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief