Natuur mag niet nog meer wijken voor economie


26 juli 2015

Den Haag, 26 juli 2015 – De provincie wil dat de Splitsingsdam, onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur in het Rotterdamse Havengebied, verdwijnt om ruimte te maken voor de scheepvaart. Natuur moet dus opnieuw wijken voor economische belangen. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is het hier niet mee eens en wil dat de Splitsingsdam wordt behouden voor de natuur.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stelden eerder dit jaar aan Provinciale Staten voor om de Splitsingsdam in de Nieuwe Waterweg te schrappen als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in deze provincie. Het natuurgebied, wat al een compensatiegebied voor verdwenen natuur is, moet ook weer wijken voor de scheepvaart: de vaarroute wordt ter plaatse verbreed van 75 naar 350 meter.

De Splitsingsdam is het leefgebied van veel beschermde dieren, waaronder diverse meeuwensoorten. Zo zijn daar veel kleine zilvermeeuwen te vinden. Het Havengebied is namelijk het grootste koloniegebied in heel Europa voor deze beschermde meeuwensoort. Het gebied werd ooit aangewezen als compensatie voor de aanleg van het Distripark op de Maasvlakte. Nu dreigt het alweer te verdwijnen omdat de economie voorrang krijgt boven de natuur.

In 2014 zijn in Zuid-Holland al veel EHS-gebieden geschrapt. Met het verdwijnen van de Splitsingsdam wordt er opnieuw een stukje van de EHS afgeknabbeld, stelt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland. Als er zo elke keer een stukje van de EHS gebieden wordt afgehaald, blijft er niet veel over. En dat gaat ten koste van de leefomgeving van beschermde dieren.

De partij vraagt zich af welke maatregelen de provincie gaat nemen om te voorkomen dat er in de toekomst nog meer natuur verloren gaat. EHS-gebieden zijn er juist om ruimtelijke bescherming te bieden voor de natuur en in het wild levende dieren en tegen ongewenste economische activiteiten die een nadelige invloed hebben op de natuur in Zuid-Holland.

De Partij voor de Dieren wil ook weten welk gebied Gedeputeerde Staten gaan aanwijzen ter compensatie van de verdwenen natuur op de Splitsingsdam en of dit nieuwe gebied ook de EHS-status krijgt. Verder vraagt de partij wat de nadelige gevolgen zijn voor de natuur en de waterkwaliteit in het Havengebied door de toename van het scheepvaartverkeer en de komst van grotere schepen.