Partij voor de Dieren wil behoud groene en open Toren­steepolder Numansdorp


12 augustus 2015

Den Haag, 12 augustus 2015 – De gemeente Cromstrijen wil 179 woningen laten bouwen in de Torensteepolder bij Numansdorp. Vorig jaar vernietigde de Raad van State een dergelijk plan nog. Ook de provincie Zuid-Holland maakte aanvankelijk bezwaar tegen de bouwplannen, maar lijkt nu toch akkoord te gaan, zo valt te lezen in de media. De Partij voor de Dieren wil echter dat de Torensteepolder open en groen blijft en dat woningen binnen bestaande stads en dorpsgebied van Cromstrijen worden gebouwd.

In de Torensteepolder in Numansdorp-Zuid wil de gemeente Cromstrijen 179 merendeels luxe koopwoningen laten bouwen. Ook moet er een weg worden aangelegd om de nieuwbouwwijk te ontsluiten. De provincie Zuid-Holland was het echter niet met de bouwplannen eens, omdat het zou gaan om meer en andere woningen dan waar ter plekke behoefte aan is.

Ook omwonenden en de Stichting Hoeksche Waard-Zuid maakten bezwaar. Zij vinden dat de woningen óf binnen de dorpsgrenzen moeten worden gebouwd, óf eventueel op het terrein van een voormalige houthandel. De Raad van State stelde hen vorig jaar in het gelijk en vernietigde het bouwplan, ook al omdat niet was voldaan aan de zogeheten Ladder voor duurzame verstedelijking.

Inmiddels heeft Cromstrijen een nieuw, iets aangepast, bestemmingsplan opgesteld. Daarin wordt nog steeds uitgegaan van 179 woningen op dezelfde locatie. De provincie moet het nieuwe plan nog toetsen aan onder meer de Provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit en aan de nog vast te stellen actuele regionale Woonvisie Hoeksche Waard.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland ziet niets in de bouwplannen van Cromstrijen. De partij wil dat de polder open en groen blijft, zeker in een provincie waar al zo weinig natuur is. Bovendien voldoet Cromstrijen nog steeds niet aan de regels van de Ladder van duurzame verstedelijking. In dat geval hoeft ook de geplande oostelijke ontsluitingsweg niet te worden aangelegd.

In vragen aan Gedeputeerde Staten merkt de Partij voor de Dieren verder op dat in Cromstrijen feitelijk geen behoefte is aan extra woningen en zeker niet aan villa’s of andere dure huizen in de Torensteepolder. Woningen moeten zo veel mogelijk binnen het bestaande stads- en dorpsgebied worden gebouwd, desnoods op het terrein van de voormalige houthandel.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provinciale Staten: ‘De Torensteepolder vertegenwoordigt een belangrijke landschappelijke, culturele en natuurwaarde. Daarom moet je daar niet gaan bouwen. Dat zou grote, nadelige gevolgen hebben voor de natuur, het milieu en de leefomgeving’.