Partij voor de Dieren: schade door worte­le­tende vossen zeer onge­loof­waardig


3 september 2015

Den Haag, 3 september 2015 – De provincie Zuid-Holland heeft toestemming gegeven om worteletende vossen te doden. Het zou gaan om vossen die leven in de omgeving van Noordwijkerhout en die schade zouden veroorzaken door wortels te eten. Vossen zijn echter bij uitstek vleeseters. De Partij voor de Dieren begrijpt dan ook niet dat er op de vossen mag worden gejaagd.

De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) verleende onlangs aan een inwoner van Noordwijkerhout ontheffing van de Flora- en faunawet om in de nacht vossen te doden met geweer en kunstlicht. De ODH voert de wettelijke milieutaken uit voor onder meer de provincie. De provincie staat de jacht toe omdat de vossen schade zouden toebrengen aan wortels. De ontheffing van de Flora- en faunawet geldt gelijk voor vier jaar in de periode 1 mei tot en met 31 december.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vindt dit een onbegrijpelijke gang van zaken. Het lijkt de partij heel erg ongeloofwaardig dat vossen schade aan wortels veroorzaken. Een vos is namelijk een vleesetend roofdier (vooral kleine knaagdieren). Hij eet nauwelijks plantaardig voedsel en dan alleen bessen.

Daar komt bij dat in de Flora- en faunawet staat dat de noodzaak voor het verlenen van een ontheffing moet worden aangetoond. Dat is bij deze ontheffing niet het geval, omdat de ontheffing in het geheel niet is onderbouwd. Daarmee is de ontheffing in strijd met de wet. Bovendien is met de ontheffing toestemming verleend om bij de jacht gebruik te maken van geweer en kunstlicht. In de zogeheten Benelux-overeenkomst is dat expliciet verboden in de uren tussen zonsondergang en zonsopkomst met het oog op de bescherming van het wild.

Het gebruik van een geweer tijdens de nachtelijke uren veroorzaakt namelijk niet alleen veel verstoring voor alle aanwezige dieren, de kans op verwonden van dieren is in het donker veel groter. Verder is de controle op het juiste gebruik van het geweer ’s nachts niet of nauwelijks mogelijk.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten: ‘Hoe de provincie heeft kunnen vaststellen dat vossen de veroorzaker zijn van schade aan de wortels is voor mij een groot raadsel. Vossen eten helemaal geen wortels. Het zijn geen konijnen! Het is ook niet nodig om de vos, die toch al vrij bejaagbaar is, in de nachtelijke uren ook te mogen doden. Er lijkt hier sprake te zijn van een volledig willekeurige ontheffingverlening. Ik vind dat de provincie de ontheffing direct zou moeten intrekken’.