Natuur­ak­koord breekt af wat in tien­tallen jaren aan natuur in Nederland is opgebouwd


12 december 2011

Den Haag, 12 december 2011 – De Partij voor de Dieren Zuid-Holland roept alle Statenfracties op om woensdag 14 december in de vergadering van Provinciale Staten tegen het akkoord met staatssecretaris Bleker over natuur te stemmen. Nederland haalt met dit akkoord de internationale natuurdoelen niet en staat nu al onderaan in Europese ranglijsten. Het Rijk doet de natuur in de uitverkoop en de provincies mogen opdraaien voor de desastreuze gevolgen van dit natuurbeleid, omdat zij de verantwoordelijkheid krijgen. De provincies krijgen bij lange na niet het geld dat nodig is om de natuur echt te beschermen. Dit gaat ten koste van dieren, natuur en milieu.

De Partij voor de Dieren ziet het ‘Onderhandelingsakkoord decentralisatie Natuur’ als een opdracht om alles wat in de afgelopen decennia is bereikt op het gebied van natuurherstel weer desastreus af te breken. Vele miljoenen euro’s aan investeringen gaan hiermee verloren. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de verbindingen tussen natuurgebieden mogen niet worden voltooid. Daarbij krijgen de provincies door drastische bezuinigingen veel te weinig geld om de natuurwaarden op peil te krijgen. Hierdoor wordt Nederland het Griekenland van Europa als het gaat om de Europese regels voor natuurbescherming en biodiversiteit (Natura 2000). Dieren en planten zullen het daardoor nog moeilijker krijgen om te overleven in het weinige dat overblijft van de Nederlandse natuur.

Bovendien bepaalt het Rijk de kosten van natuurbeheer, omdat het Rijk geen beleid voert zoals het verminderen van stikstofemissies en mestbeleid uit de landbouw. Ook krijgt de provincie met dit akkoord de verplichting om uitheemse dieren uit te roeien, bijvoorbeeld de nijlgans en de halsbandparkiet. Om welke soorten het precies gaat is nog niet bekend, de provincie tekent hiervoor dus een blanco cheque. Dit beleid veroorzaakt veel onnodig dierenleed. Daarnaast kost deze afspraak de provincie vele miljoenen euro’s per jaar extra. Dit beleid is dus niet alleen onethisch, maar ook onbetaalbaar.

Met dit akkoord en de nieuwe Natuurwet probeert staatssecretaris Bleker de kortetermijneconomie ruim baan te geven en ‘ondernemers geen last te laten hebben van natuur’. Dit lijkt in het belang van de ondernemer, maar niets is minder waar. Een nog kwetsbaarder natuur zal nog minder bedrijvigheid aan kunnen. Goede en duurzame economische ontwikkelingen gaan hand in hand met goed ecologisch en sociaal beleid. De eenzijdige nadruk op de economie gaat desastreuze gevolgen krijgen voor de natuur en voor ons sociale systeem, maar ook voor de economie! Ondernemers zijn hier in geen enkel opzicht bij gebaat.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft al wel ingestemd met dit afbraakakkoord. Dit met de uitleg dat er lang en moeizaam is onderhandeld met de staatssecretaris en omdat er gewoon niet meer inzit. De provincie Brabant heeft al wijsheid getoond door niet akkoord te gaan met het Natuurakkoord. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft een oproep aan de provincies gedaan om tegen het akkoord te stemmen, zodat Bleker met een beter plan komt. De Partij voor de Dieren steunt deze oproep, want waarom instemmen met dit eenzijdige dictaat dat de provincie in grote (financiële) problemen gaat brengen? Een alternatief is om het Rijk aan haar afspraken te houden en serieus mee te werken aan internationale verplichtingen en nationale afspraken waaronder het Rijk zelf zijn handtekening heeft gezet.

Woensdag 14 december stemmen de Statenfracties in Zuid-Holland over het Natuurakkoord.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren bezorgd over dreigende slacht Dordtse manege-paarden

Dordrecht, 22 november 2011 – De Partij voor de Dieren heeft naar de gemeente Dordrecht een brief gestuurd met vragen...

Lees verder

Partij voor de Dieren vraagt onderzoek vernietiging Natuurakkoord

Den Haag, 15 december 2011 - Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben gisteren ingestemd met het Natuurafbraakakkoord van...

Lees verder