Partij voor de Dieren vraagt onderzoek vernie­tiging Natuur­ak­koord


15 december 2011

Den Haag, 15 december 2011 - Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben gisteren ingestemd met het Natuurafbraakakkoord van CDA-staatssecretaris Bleker. CDA, VVD, PVV, Christenunie/SGP, D66 en de SP stemden in met het akkoord. De Partij voor de Dieren, de PvdA en Groen Links stemden tegen het akkoord. De Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid hebben Commissaris van de Koningin, Jan Franssen, verzocht om een onderzoek naar vernietiging door de Kroon van dat besluit. Volgens de Partij voor de Dieren zijn de bezuinigingsplannen van Bleker in strijd met de bestaande EU-regels en daarmee met de Nederlandse rechtstaat en hebben de plannen onaanvaardbare financiële risico’s.

“De ontgroening en de ‘verblekering’ slaan toe in Zuid-Holland. Het Natuurakkoord breekt af wat in tientallen jaren zorgvuldig aan natuur is opgebouwd. Het Natuurakkoord en ook de nieuwe Natuurwet zijn een regelrechte ramp voor de natuur en de in het wild levende dieren. Volgende generaties en misschien al wel de onze zullen de rekening gepresenteerd krijgen omdat de draagkracht van de aarde ons huidige krentmeesterschap niet trekt” aldus Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland.

Het Planbureau voor de Leefomgeving stelde vast dat de natuur achteruitgaat en Europese doelen niet worden gehaald door de bezuiniging van 600 miljoen euro op de natuur. Staatssecretaris Bleker wil dat de provincies het natuurbeleid gaan uitvoeren. Voor de Recreatie om de Stad (RodS) is in Zuid-Holland 208 miljoen euro nodig, maar er is een tekort van 72 miljoen euro. Voor de EHS is er 123 miljoen euro nodig, maar dat moet worden geregeld via het ruilen en verkopen van gronden, dus het is zeer onzeker of dat geld er komt. Het komt erop neer dat er geen geld is voor 30 tot 45 procent van de gemaakte afspraken in het Natuurakkoord. En dat zijn dan alleen nog de verplichtingen die in de afgelopen jaren al zijn vastgelegd. Bij de verplichtingen uit het Natuurakkoord loopt de provincie een extra risico van bijna 200 miljoen euro. Al met al is de financiële onzekerheid voor de provincie groot. De provincie heeft in feite een blanco cheque getekend, wat onaanvaardbare financiële risico’s met zich meebrengt.

Gerelateerd nieuws

Natuurakkoord breekt af wat in tientallen jaren aan natuur in Nederland is opgebouwd

Den Haag, 12 december 2011 – De Partij voor de Dieren Zuid-Holland roept alle Statenfracties op om woensdag 14 decemb...

Lees verder

Partij voor de Dieren: kies voor een diervriendelijk en duurzaam kerstdiner

Den Haag, 19 december 2011 - De Partij voor de Dieren houdt voorafgaand aan de feestdagen in diverse steden in Zuid-Holland...

Lees verder