Ook in Zuid-Holland geen bestrij­dings­mid­delen meer bij natuur­ge­bieden


28 juni 2021

Den Haag, 28 juni 2021 – Ook in Zuid-Holland mogen er in de buurt van Natura 2000-gebieden zonder vergunning geen bestrijdingsmiddelen meer worden gebruikt. Dat concludeert de Partij voor de Dieren uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland.

Een Drentse teler van lelies wilde het telen van de bloemen uitbreiden naar nieuwe percelen vlak bij het beschermde natuurgebied Holtingerveld. Daarbij wilde hij ook bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken. Volgens Milieudefensie had de teler hiervoor een vergunning moeten aanvragen, maar de provincie vond dat niet nodig. Daarop stapte Milieudefensie naar de rechter om de uitbreiding tegen te houden. De rechtbank Noord-Nederland gaf de milieuorganisatie daarin gelijk.

De provincie kan nog hoger beroep aantekenen. De Raad van State moet zich dan over de zaak buigen. Als die de uitspraak van de bestuursrechter overneemt, heeft dat grote gevolgen voor de agrarische sector die opereert in de buurt van beschermde natuurgebieden in het hele land.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil daarom van Gedeputeerde Staten weten op welke manier zij gevolg gaan geven aan de rechterlijke uitspraak. Ook vraagt de partij aan het provinciebestuur wat die uitspraak betekent voor de vergunningverlening en handhaving van de Wet Natuurbescherming en op welke manier de provincie dat wil gaan toetsen. Ten slotte wil de Partij voor de Dieren graag een indicatie van het aantal vergunningen dat in deze provincie moeten worden aangevraagd.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: maatregelen nemen tegen doodmaaien reekalfjes

Den Haag, 17 juni 2021 - Op een stuk grasland in Rockanje zijn onlangs tijdens het maaien tot twee keer toe in één week reeka...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil meer maatregelen tegen giflozingen glastuinbouw in oppervlaktewater

Den Haag, 26 juli 2021 – Een flinke hoeveelheid schadelijk landbouwgif is onlangs in een sloot in Delfgauw aangetroffen. Het ...

Lees verder