Partij voor de Dieren: maat­re­gelen nemen tegen dood­maaien reekalfjes


17 juni 2021

Den Haag, 17 juni 2021 - Op een stuk grasland in Rockanje zijn onlangs tijdens het maaien tot twee keer toe in één week reekalfjes gedood. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil dat de provincie maatregelen neemt om dergelijk vreselijk dierenleed te voorkomen.

Een fietsster uit Rockanje reed op een zondagavond langs een pas gemaaid veld en zag een ree voorover staan. Daarom ging ze kijken. Het ree stampte met haar voet en wilde dat haar jong opstond, maar dat was dood. Verderop lag een ernstig gewond reekalf. De vrouw heeft het uit zijn lijden verlost. Binnen een week gebeurde het iets verderop nog een keer. Toen vielen drie reekalfjes ten prooi aan de vlijmscherpe messen van een maaimachine. In beide gevallen hebben de beestjes waarschijnlijk uren geleden.

De voorvallen leidden tot geschokte reacties in de media. Vooral omdat na het eerste incident de perceeleigenaar gewaarschuwd had kunnen zijn. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland neemt de gebeurtenissen dan ook hoog op en heeft er vragen over gesteld aan Gedeputeerde Staten.

De partij stelt dat dergelijke afschuwelijke incidenten in de toekomst moeten worden voorkomen. Ze vraagt zich af hoe het kon gebeuren dat de jonge reekalfjes niet zijn opgemerkt. Bovendien hebben ze enorm geleden voordat ze overleden nadat ze onder de maaimachines terecht kwamen.

De Partij voor de Dieren wil daarom weten welke voorzorgsmaatregelen de boeren hebben genomen om het doodmaaien van reekalfjes te voorkomen. Ook zou de provincie om dezelfde reden in actie moeten komen. Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘Dergelijk ernstig dierenleed is afschuwelijk. Alle betrokkenen moeten er daarom voor zorgen dat dit nooit meer gebeurt’.

Gerelateerd nieuws

Jaarverslag 2020 PvdD Provinciale Staten Zuid-Holland

Jaarverslag 2020 Partij voor de Dieren Statenfractie Zuid Holland

Lees verder

Ook in Zuid-Holland geen bestrijdingsmiddelen meer bij natuurgebieden

Den Haag, 28 juni 2021 – Ook in Zuid-Holland mogen er in de buurt van Natura 2000-gebieden zonder vergunning geen bestrijding...

Lees verder