Oorkonde van duur­zaamheid van de Partij voor de Dieren voor biolo­gisch land­bouw­be­drijf Hoeve Biesland te Delfgauw


2 november 2008

Den Haag, 3 november 2008 - De biologisch veehouder Jan Duindam in Delfgauw heeft afgelopen zaterdag (1 november) een oorkonde van duurzaamheid ontvangen van de Partij voor de Dieren. Hij kreeg de oorkonde uit handen van Ron van Viegen, nummer 2 op de kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren voor de waterschapsverkiezingen in Delfland.

In verband met de komende waterschapsverkiezingen, die van 13 tot 25 november a.s. worden gehouden, wordt de aandacht van de PvdD gericht op duurzaam watergebruik en waterbeheer en aandacht voor het onderwaterleven. Hoeve Biesland werkt via een gesloten ketensysteem aan duurzaam watergebruik en bevordert de waterkwaliteit. Alleen organische stoffen van het eigen bedrijf worden verzameld en verwerkt tot compost. die weer worden gebruikt voor de vruchtbaarheid van het land. Daardoor stromen niet of nauwelijks kwalijke stoffen, zoals fosfaten en stikstof vanaf de landbouwgronden in het water. Hierdoor wordt door het bedrijf structureel een bijdrage geleverd aan schoon water, een rijke flora en fauna en een schoon milieu. Hoeve Biesland vervult hiermee een voorbeeldfunctie voor een duurzame landbouw en kreeg daarom de oorkonde uitgereikt.

Jan Duindam geeft veel voorlichting aan andere boeren op het gebied duurzame landbouw en het opzetten van een gesloten ketensysteem, waarbij ook het voer voor de dieren zelf wordt geproduceerd. Dit bespaart enorm veel transportkosten. Verder draagt deze productievorm bij aan verbetering van het milieu, doordat er niet vanuit andere delen van de wereld bossen gekapt te worden voor sojavelden, die als veevoer worden verwerkt.

Voor veel boeren moet hierbij nog ‘een knop om’ en Duindam vervult hierbij een belangrijke voortrekkersrol. De landbouw is namelijk één van de grote vervuilers van het water. Door toenemende hoeveelheden fosfaten en stikstof, die via de meststoffen via het land in het water terecht komt, ontstaat er overmatige algengroei en kroos in de sloten. Dit wordt eutrofiëring genoemd. Het leidt tot een verminderd zuurstofgehalte in het water wat weer leidt tot een verminderde biodiversiteit en een aanslag op het onderwaterleven. De waterschappen hebben nu de grootste moeite om het door de landbouw vervuilde water te zuiveren. Er ontstaat veel blauwalg door de vervuiling en ook het toenemende kroos is een groot probleem.

Ron van Viegen reikt de oorkonde uit

Gerelateerd nieuws

Haagse koeien voorgoed van de ketting!

Voor de koeien, die tegen de gedane beloften in, nog steeds worden vastgezet op de Haagse stadsboerderijen ziet de toekomst e...

Lees verder

Film Meat the Truth in provinciehuis Den Haag!

Ons huidige kabinet zet zwaar in op klimaatbescherming via kilometerheffingen, spaarlampen, verpakkingstax en energiezuinige ...

Lees verder