Oplossing voor damherten nabij


19 juni 2007

Onderstaand persbericht is vandaag verstuurd:

Den Haag, 20 juni 2007 - De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland zoekt actief mee naar een diervriendelijke oplossing voor de verhuizing van veertig damherten in het Hertenkamp in Rotterdam-Overschie. Op de plaats waar nu nog 40 herten staan, moet nieuwbouw komen. Het is de bedoeling dat het hertenkamp weer een plaats krijgt tussen de nieuwbouw, maar daar is dan alleen nog plaats voor een groep van tien herten.
Uit een door de Partij voor de Dieren nader verricht onderzoek is gebleken, dat er vooralsnog geen sprake is van het ruimen van de veertig damherten. De dienst DS+V van de gemeente Rotterdam is samen met Gemeentewerken Rotterdam belast met het zoeken naar een permanente verblijfplaats voor de damherten in den landen. Volgens deskundigen, waar onder Staatsbosbeheer, zijn herten stressgevoelige dieren. Elke verandering in de leefomgeving moet zoveel mogelijk tot een minimum worden beperkt. De grootte van de groep maakt het vinden van een nieuwe verblijfplaats ook niet eenvoudig.
Op het moment is er een informatiestroom op gang gekomen richting de desbetreffende diensten in Rotterdam. Particulieren als ook diverse organisaties en gemeenten trekken zich het geschetste lot van de veertig damherten enorm aan. Spijkenisse is bijvoorbeeld zo’n gemeente, die onderzoekt in hoeverre haar mogelijkheden tot opvang zich strekken.
Peter Spakman belast met de ontwikkeling van Park Zestienhoven bij Gemeentewerken Rotterdam: ‘We zijn bezig alle alternatieven te inventariseren. Daarnaast wordt de huidige groepssamenstelling van de veertig damherten onderzocht. Dit om te bekijken in hoeverre het mogelijk is de groep op te splitsen. Aan de hand van die gegevens worden de alternatieven uitgekristalliseerd, waarna zal blijken welke oplossing het meest passend is voor zorgvuldig kuddebeheer. Daar gaat wel wat tijd overheen.’
Ook bij de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland meldden zich talloze bezorgde en geschrokken betrokkenen. De bereidheid tot het meehelpen zoeken naar een verblijfplaats voor de veertig damherten is groot. Diverse particulieren hebben ook al voorstellen gedaan om een financiële bijdrage te leveren om tegemoet te komen in de kosten van de verhuizing.
De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland zal de ontwikkelingen rondom de verhuizing van de damherten nauwlettend blijven volgen.

Een laatste bericht dat is binnengekomen, is dat ambtenaren van de gemeente Spijkenisse een serieus onderzoek doen om een deel van de herten naar hun stad te halen. Lees hier het artikel.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief