Partij voor de Dieren voorkomt doden verwil­derde zwerf­katten


20 juni 2007

Onderstaand persbericht is vandaag verstuurd:

Den Haag, 21 juni 2007 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft weten te voorkomen dat tien verwildere zwerfkatten worden verwijderd. De katten leven in een beschermd natuurgebied nabij Nieuwkoop. Ze vormen daar een bedreiging voor andere diersoorten. Maar in plaats van de katten te verwijderen, zullen ze nu worden gevangen en ondergebracht bij een permanente dierenopvang in Noord-Brabant.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hadden aan de Vereniging Natuurmonumenten vergunning verleend de katten te doden. Dit om andere dieren in het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen en De Haeck, een ruim 2000 hectare groot beschermd natuurgebied, te beschermen. Het gaat onder meer om de noordse woelmuis, de waterspitsmuis, de heikikker en diverse vogelsoorten.

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland heeft direct actie ondernomen om te voorkomen dat de katten worden gedood. De PvdD heeft allereerst contact gezocht met de Vereniging Natuurmonumenten. Deze organisatie was direct bereid mee te werken aan een diervriendelijke oplossing voor het probleem. De oplossing houdt in dat de katten volgens een beproefde diervriendelijke methode worden gevangen, gesteriliseerd en weer worden uitgezet. In dit geval kunnen ze echter niet in hetzelfde gebied terugkeren.

Daarom is de Stichting Zwerfkatten Rijnmond benaderd. Die werd bereid gevonden de katten te vangen, te steriliseren, na te kijken en van een chip te voorzien. Als de katten zijn opgeknapt, worden ze overgebracht naar de Stichting Dierenthuis in Wilbertoord (Noord-Brabant), een permanente opvang voor kansarme (verwilderde) huisdieren. Daar kunnen de katten in een natuurlijke omgeving de rest van hun leven doorbrengen.

De PvdD verwijt Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland dat er niet is gezocht naar een diervriendelijke oplossing voor dit probleem. Daaruit trekt de PvdD de conclusie dat er bij de provincie te weinig deskundigheid is op dit gebied.

Met de opvang, sterilisatie, chippen, ontwormen e.d. van deze katten zijn hoge kosten gemoeid (ongeveer € 250,- per kat voor sterilisatie, chippen en enten, zonder de opvangkosten) De beide Stichtingen werken belangeloos hieraan mee, maar kunnen hun werk niet uitvoeren zonder hulp van giftgevers en donateurs. Daarom verzoeken wij u om het goede werk van deze beide Stichtingen te steunen.

Donaties kunt u overmaken op
Gironummer 9359251 t.n.v. “Stichting Dierenthuis” in Wilbertoord
Bankrekeningnummer: 428557597 t.n.v. “Stichting Zwerfkatten Rijnmond” te Rotterdam

Voor verdere informatie over deze goede stichtingen kunt u terecht op: www.zwerfkattenrijnmond.nl en www.dierenthuis.nl.

Bijgaand het artikel van vandaag in het Leidsch Dagblad is gepubliceerd.

http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/rijnenveen/article2055577.ece


Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief