Partij voor de Dieren bezorgd over groei wacht­lijsten jeugdzorg


17 augustus 2009

Den Haag, 18 augustus 2009 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is bezorgd over de groei van de wachtlijsten in de jeugdzorg. Het aantal jongeren dat in deze provincie meer dan negen weken moet wachten op hulp is de eerste helft van dit jaar met bijna 50 procent toegenomen: van 422 naar 606. De partij wil van Gedeputeerde Staten weten wat die gaan doen om het wachtlijstprobleem aan te pakken.

Na een gestage daling eind vorig en begin dit jaar, blijkt uit de stand op 1 juli dat de wachtlijsten voor de provinciale jeugdzorg weer zijn gestegen. Minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin heeft de provincies laten weten dat hij hen houdt aan de afspraak dat de wachtlijsten op 1 januari 2010 zijn weggewerkt. Het niet realiseren van deze afspraak vindt de bewindsman niet acceptabel, te meer omdat hij voor dit doel vorig jaar nog 115 miljoen euro extra beschikbaar stelde.

Ook in Zuid-Holland neemt het aantal kinderen dat langer dan de toegestane negen weken moet wachten op hulp weer toe. Op 1 januari dit jaar stonden er 422 jongeren op een wachtlijst voor jeugdzorg. Op 1 april waren dat er 466 en op 1 juli was dit aantal gestegen naar 606. In een half jaar tijd is dat een toename van bijna 50 procent. In bijna geen enkele andere provincie is dat percentage zo sterk gestegen.

De Zuid-Hollandse Statenfractie van de Partij voor de Dieren (PvdD), die traditioneel opkomt voor de zwaksten in onze samenleving, maakt zich net als minister Rouvoet zorgen om de groei van de wachtlijsten in de jeugdzorg. De PvdD wil daarom van Gedeputeerde Staten (GS) een verklaring voor deze groei. Ook vraagt de partij aan GS of zij denken dat ze de gemaakte afspraken met de rijksoverheid op dit punt alsnog na kunnen komen.

Verder wil de PvdD weten welke maatregelen de provincie gaat treffen om de wachtlijsten terug te dringen, op welke termijn dat zal gebeuren en hoe GS denken wachlijsten in de toekomst te voorkomen. Tenslotte vraagt de PvdD zich af hoeveel geld Zuid-Holland van de genoemde 115 miljoen euro heeft ontvangen en waaraan dat geld is besteed.