Partij voor de Dieren blijft fel tegen afschieten damherten Hoeksche Waard


27 oktober 2020

De Haag, 27 oktober 2020 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland blijft zich fel verzetten tegen het afschieten van alle damherten in de Hoeksche Waard. Hoewel het om een beschermde diersoort gaat, wil de provincie dit plan toch doorzetten. De partij heeft daarom opnieuw vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over deze kwestie.

De Partij voor de Dieren stelde afgelopen zomer al vragen over hetzelfde onderwerp. De antwoorden daarop van het provinciebestuur hebben de partij allerminst gerustgesteld. De provincie wil nog steeds de circa dertig damherten in de Hoeksche Waard allemaal laten afschieten. Dit omdat er meerdere auto-ongelukken met de herten zouden zijn geweest en ze landbouw- en andere gewassen zouden aanvreten.

De partij zet niet alleen grote vraagtekens bij deze argumenten, ze wijst de provincie er opnieuw op dat het om een inheemse diersoort gaat. Daarom genieten ze wettelijke bescherming. Volgens de provincie gaat het om verwilderde dieren, die van nature niet thuishoren in dit gebied. De Partij voor de Dieren stelt dat de provincie dan maar moet aantonen dat het gaat om dieren die in gevangenschap zijn geboren en vervolgens zijn ontsnapt of losgelaten. Zo niet, dan gaat het om een wilde soort die bescherming geniet en dus niet in gevaar mag worden gebracht.

Ook wil de partij weten of de provincie heeft overwogen om preventieve maatregelen te nemen. Zo zouden bijvoorbeeld hekken, waarschuwingsborden en wildspiegels geplaatst kunnen worden. Een andere mogelijkheid is om de bokken te steriliseren. Volgens de provincie is dat mogelijk, alleen zullen dergelijke maatregelen aanrijdingen met damherten niet volledig kunnen voorkomen vanwege de openheid en weidsheid van het gebied.

Maar, zegt de partij, als je dieren echt wilt beschermen, zul je aanrijdingen met dieren nooit helemaal kunnen voorkomen, ook niet met afschot. Bovendien staat de uitroeiing van de hele populatie damherten niet in verhouding tot het aantal aanrijdingen de afgelopen vijf jaar. Op drie provinciale wegen in het gebied vonden er helemaal geen aanrijdingen plaats en op de rijksweg A29 slechts één.

De Partij voor de Dieren blijft daarom hameren op een diervriendelijke aanpak. Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘Als er minder ingrijpende, niet-dodelijke, middelen voorhanden zijn om de kans op aanrijdingen te beperken, dan zou de provincie daarvoor moeten kiezen. Het doden van dieren is de meest vergaande inbreuk op de integriteit van het dier en de minst diervriendelijke aanpak. Ook wordt het recht op leven van de desbetreffende dieren daarmee ernstig geschonden. We starten daarom deze week een Social Media actie om afschot van de herten te voorkomen’.

De provincie stelt ten slotte dat uit ervaringen elders in Nederland is gebleken dat het toepassen van anticonceptie bij damherten en het vangen en verplaatsen van de populatie geen optie is. De Partij voor de Dieren bestrijdt dat. Van Viegen: ‘Uit onderzoek van Natuurmonumenten blijkt dat het verplaatsen van dieren goed mogelijk is. De provincie zou daarom deze mogelijkheid nog eens extra moeten onderzoeken’.


Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks vragen om opheldering over plannen kustbebouwing

Den Haag, 11 oktober 2020 – Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid en GroenLinks willen dat de afspraken, die zijn gemaa...

Lees verder

Brief aan College van B & W gemeente Noordwijk voor borging paardenwelzijn paarden in Noordwijk

Geacht College, De provinciale fractie van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft kennis genomen van de maatregelen die...

Lees verder