Brief aan College van B & W gemeente Noordwijk voor borging paar­den­welzijn paarden in Noordwijk


9 november 2020

Geacht College,

De provinciale fractie van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft kennis genomen van de maatregelen die het college van B&W van de gemeente Noordwijk wil nemen tegen de eigenaren van ongeveer 400 paarden, die in de gemeente zijn gehuisvest, maar waarbij niet voldaan wordt aan het bestemmingsplan.

In de gemeente Noordwijk moeten de eigenaren van zo’n vierhonderd paarden op zoek naar een nieuwe verblijfplaats voor hun dieren omdat de gemeente een einde wil maken aan de ‘verpaarding’, zo valt er te lezen in de media. De paarden staan op landjes die bedoeld zijn als bollengrond.

Tientallen jaren werden de paarden gedoogd. De gemeente gaat na vele tientallen jaren gedogen nu ineens strikt handhaven. De eerste groep paardeneigenaren heeft volgens onze informatie inmiddels een brief van de gemeente gekregen, waarin staat dat ze drie maanden de tijd krijgen om de paarden te verplaatsen. We vinden het strikte handhavingsbeleid van de gemeente na tientallen jaren gedogen op zijn minst onzorgvuldig en niet rechtvaardig naar de betrokkenen.

De eigenaren van de landjes zijn ten einde raad en maken zich grote zorgen om het welzijn van hun dieren. Onze fractie is hierover benaderd door een aantal eigenaren. Het is niet zomaar mogelijk om binnen drie maanden voor 400 paarden in de omgeving een geschikte andere plek te vinden. Voor veel paarden dreigt de slacht.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het lot van deze dieren. Ik verzoek het college om na jarenlang gedoogbeleid samen met de eigenaren naar een wederzijdse bevredigende oplossing te zoeken, waarbij het welzijn van de paarden geborgd gaat worden en voorkomen wordt dat dieren naar de slacht moeten.

Ik zie uw reactie met veel belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Carla van Viegen
Factievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren blijft fel tegen afschieten damherten Hoeksche Waard

De Haag, 27 oktober 2020 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland blijft zich fel verzetten tegen het afschieten van alle d...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil jachtstop vanwege vogelgriep

Den Haag, 18 november 2020 – De Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft Gedeputeerde Staten gevraagd...

Lees verder