Partij voor de Dieren wil jachtstop vanwege vogel­griep


18 november 2020

Den Haag, 18 november 2020 – De Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft Gedeputeerde Staten gevraagd de jacht op watervogels stil te leggen. Dit om de verdere verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan.

De Veiligheidsregio Fryslãn roept al op om gebieden met watervogels met rust te laten om te voorkomen dat de vogelgriep zich verder verspreidt. Daarnaast kost het vogels die ziek zijn energie om beter te worden. Het regelmatig opjagen van vogels verlengt daarmee de aanwezigheid van vogelgriep in een wilde populatie.

Vogelgriep is een zoönose, een dierziekte die kan overslaan van dier op mens. Zo’n ziekte is dus niet alleen gevaarlijk voor dieren, maar ook voor mensen. Zeker als het virus muteert, wat al het geval is.[1] Het kan zelfs van mens op mens worden overgedragen.

Ook in Zuid-Holland zijn vogels met het vogelgriepvirus aangetroffen, maar dit heeft nog niet geleid tot een oproep om gebieden met watervogels met rust te laten. Deze oproep moet zich niet beperken tot wandelaars, maar moet zeker ook gericht zijn aan jagers, vindt de Partij voor de Dieren.

De partij vraagt het provinciebestuur of zij de zorg voor het gevaar van besmetting van dier op mens delen en hoe zij het gevaar voor de mens inschatten van de vogelgriep. De partij wil daarom dat de provincie de hobbyjacht gedurende de periode dat de vogelgriep heerst verbiedt om verspreiding van het vogelgriepvirus zo veel mogelijk te voorkomen. Dat verbod zou ook moeten gelden voor de jacht waarbij gebruik wordt gemaakt van vrijstellingen en ontheffingen. De Wet natuurbescherming biedt hiertoe mogelijkheden en is tevens vanuit het oogpunt van veiligheid voor alle inwoners van Zuid-Holland, mens en dier, zeer wenselijk.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Zuid-Holland, Carla van Viegen: “Er is ook in Zuid-Holland weer vogelgriep aangetroffen. Vooral dichte populaties van dieren in de intensieve veehouderij blijken bijzonder vatbaar te zijn voor het virus. Dieren in het wild zijn sterker, omdat hun genetische diversiteit veel breder is. De overdracht van zoönosen als de vogelgriep, maar ook andere zoönosen als varkensgriep en Q-koorts, is een reden om de intensieve veehouderij aan banden te leggen. Daarnaast wordt er enorm veel gejaagd in deze maanden. Zo is de hobbyjacht opengesteld: jagers mogen voor hun plezier wilde eenden, hazen, konijnen, fazanten en houtduiven doodschieten. Daarnaast wordt er gejaagd op onder meer ganzen, vossen, kraaien en kauwen. Jagers verstoren (water)vogels, waardoor er een groter gevaar is van verspreiding van het virus. Daarom is het in het belang van de veiligheid verstandig de jacht voorlopig op te schorten.”

[1] https://www.nemokennislink.nl/publicaties/vijf-mutaties-maken-vogelgriep-gevaarlijk/

Gerelateerd nieuws

Brief aan College van B & W gemeente Noordwijk voor borging paardenwelzijn paarden in Noordwijk

Geacht College, De provinciale fractie van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft kennis genomen van de maatregelen die...

Lees verder

Zondag 6 december Digitale lezing 'Emoties bij Dieren' door bioloog Jan van Hooff

Den Haag, 23 november 2020 – Op zondag 6 december om 14.00 uur zal de bekende bioloog en primatoloog Jan van Hooff een digita...

Lees verder