Partij voor de Dieren: bomen en bossen beter beschermen in Zuid-Holland


21 februari 2019

Den Haag, 21 februari 2019 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur over de voortschrijdende ontbossing en toenemende bomenkap in Zuid-Holland. Door bezuinigingen op natuur, die hun oorsprong kennen in kabinet Rutte I, lijken natuur- en terreinbeherende organisaties steeds vaker ervoor te kiezen om in toenemende mate bomen te kappen en natuurbos om te zetten in productiebos. Door de inkomsten van bomenkap worden deze bezuinigingen door natuurbeherende organisaties opgevangen.

Organisaties als Staatsbosbeheer moeten momenteel grotendeels in eigen inkomsten voorzien. Hout kan namelijk veel geld opleveren. Staatsbosbeheer heeft er zelfs een eigen organisatie voor opgezet, Energiehout BV. Het probleem is dat natuurrijke bossen ingeruild worden voor productiebossen en er in toenemende mate bomen worden gekapt. Natuur- en biodiversiteitswaarden spelen hierbij een ondergeschikte rol ten gunste van economische belangen.

Bomen hebben naast een belangrijke natuurwaarde ook een waardevolle functie bij de huidige klimaatverandering en klimaatadaptatie, zoals het tegengaan van hittestress, bieden van verkoeling en schaduw, opvang van water bij wateroverlast en de opvang van CO2. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie haar wettelijke plicht om de natuur en bomen te beschermen, gaat oppakken.

Fractievoorzitter Carla van Viegen: “Voor infrastructurele projecten worden veel bomen geveld. Alleen al voor de Rijnlandroute zijn duizenden bomen gekapt, maar ook organisaties als Staatsbosbeheer kappen in toenemende mate bomen om in de eigen inkomsten te voorzien. Daarmee wordt de natuur ondergeschikt gemaakt aan geldelijk gewin en economische belangen. Wij willen dat dit stopt!”

Gerelateerd nieuws

Peperdure uitbreiding warmtenet Zuid-Holland houdt vervuiling in stand

Den Haag, 30 januari 2019 – De Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland en de gemeenteraadsfractie van de P...

Lees verder

Stop doding beschermde dieren vliegveld Rotterdam The Hague Airport

Partij voor de Dieren: Den Haag, 2 maart 2019 – Het provinciebestuur van Zuid-Holland heeft een ontheffing verleend om allebe...

Lees verder