Stop doding beschermde dieren vliegveld Rotterdam The Hague Airport


4 maart 2019

Partij voor de Dieren: Den Haag, 2 maart 2019 – Het provinciebestuur van Zuid-Holland heeft een ontheffing verleend om allebeschermde vogelsoorten op grond van de internationale Vogelrichtlijn te mogen doden. Ook mogen nesten rustplaatsen en eieren op en rondom het luchthaventerrein worden vernield of weggenomen.Zo mogen zwaar beschermde dieren als de lepelaar, de bruine kiekendief, en de torenvalk worden gedood en mogen nesten en eieren worden vernield of weggenomen. Naar aanleiding van deze ontheffingverlening heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur.

Op grond van de Wet Natuurbescherming moeten in de ontheffing de diersoorten specifiek benoemd staan. In de verleende ontheffing mogen echter alle vogelsoorten worden gedood en is er geen specificatie opgenomen. De Partij voor de Dieren vindt dat de ontheffing daarom is verleend in strijd met de Wet Natuurbescherming en wil dat de ontheffing wordt ingetrokken..

De lepelaar is aangewezen als in stand te houden soort van het Zuid-Hollandse Natura 2000-gebied Voornes Duin. De lepelaar foerageert vanaf Voornes Duin ook in het gebied rondom RTHA. Maar ook de lepelaar mag worden gedood op grond van de ontheffingverlening. De Partij heeft kritische vragen gesteld op welke wijze het mogen doden van bijvoorbeeld de lepelaar bijdraagt aan de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Voornes Duin en of er wel getoetst is wat de effecten zijn van de ontheffingverlening op de instandhoudingsdoelen.

Verder wil de Partij voor de Dieren weten hoeveel en met welke vogelsoorten de afgelopen zes jaar vliegaanvaringen zijn geweest, hoeveel en welke dieren er de afgelopen zes jaar op en rondom het luchthaventerrein zijn gedood en welke conclusies het provinciebestuur hieruit trekt.

Ten slotte wil de partij weten welke preventieve maatregelen er worden genomen en of er nieuwe technologische oplossingen worden onderzocht, waarbij er geen dieren gedood hoeven worden, zoals in de militaire luchtvaart ook gebeurt. De Partij voor de Dieren wil dat diervriendelijke maatregelen worden genomen en geen dieren worden gedood.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: “We vinden het onterecht dat zoveel beschermde dieren mogen worden gedood ten faveure van pleziervluchten en economische belangen, die voorgaan boven de ecologische belangen. We willen dat er diervriendelijke maatregelen worden genomen en willen vermindering van het vliegverkeer”


Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: bomen en bossen beter beschermen in Zuid-Holland

Den Haag, 21 februari 2019 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur over de v...

Lees verder

Zwanenstropers aanpakken

Den Haag, 1 maart 2019 – De dierenambulance van Vianen en omstreken heeft onlangs negen dode zwanen in het water gevonden. Za...

Lees verder