Partij voor de Dieren: doden ganzen dier­on­vrien­delijk en te duur


11 maart 2013

Den Haag, 11 maart 2013 – Het doden van ganzen door ze af te schieten of te vergassen, is niet alleen zeer dieronvriendelijk, maar ook erg duur. Het vergoeden van de schade die de ganzen veroorzaken aan landbouwgewassen lijkt zelfs goedkoper. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil dan ook dat de provincie diervriendelijke methoden introduceert om de ganzen te verjagen.

Nederland is een ganzenland, waar ganzen van nature thuis horen en verblijven. Ganzen zorgen soms wel voor schade aan landbouwgewassen. Om die reden worden er nu al jaarlijks zo’n 250.000 ganzen gedood. In het eind vorig jaar door provincies en zeven natuur- en landbouworganisaties gesloten ganzenakkoord, is zelfs vastgelegd dat de komende jaren in Nederland zeker 500.000 ganzen per jaar zullen worden gedood.

In het ganzenakkoord wordt alleen gesproken van het doden van ganzen. Bestaande alternatieven die de dieren effectief weten te weren en maatregelen die kunnen voorkomen dat dierpopulaties ongebreideld door kunnen groeien – zoals het bewegende ganzendraad, zoals het planten van bomen, struiken en heggen en hoger gras of het verjagen van de ganzen met bordercollies – worden in het akkoord niet genoemd.

In Zuid-Holland is het afschot van zomerganzen opgelopen van 21.900 in 2009 naar 28.470 in 2011. Het aantal dieren is ook toegenomen (van 80.500 naar 107.000), net als de hoeveelheid schade aan gewassen (van 170.546 euro naar 311.509 euro). De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland concludeert hier uit dat het doden van ganzen dus niet het gewenste effect heeft. Schade aan gewassen neemt eerder toe dan af.

Uit antwoorden van toenmalig staatssecretaris Atsma op vragen van de Partij voor de Dieren blijkt dat de kosten voor de overheid per te vergassen gans € 6,40 bedragen. Ruim een half miljoen ganzen vergassen kost dus ruim 3,5 miljoen euro. De geleden schade bedraagt nu volgens de informatie landelijk ongeveer 2 miljoen euro. Het doden van de ganzen is dus dweilen met de kraan open. Het gaat bovendien ten koste van de ganzen, die hun aantallen afstemmen op de beschikbaarheid van voedsel. Afschot en vergassing maakt levenslange verbintenissen tussen monogaam levende dieren kapot, verstoort familieverbanden maximaal en de dieren worden, evenals andere beschermde dieren, in een weerzinwekkende stress gejaagd.

De Partij voor de Dieren wil daarom van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland weten waarom bestaande diervriendelijke methoden niet worden ingezet om de ganzen te verjagen. Het huidige beleid van steeds meer afschot biedt volgens de partij immers geen oplossing voor de ganzenoverlast. Daar komt bij dat de in het ganzenakkoord voorgestelde methode om ganzen te doden met gebruik van CO2 niet alleen een zeer dieronvriendelijke, maar ook nog eens een arbeidsintensieve en dure methode is, die veel dierenleed veroorzaakt en wettelijk niet eens is toegestaan. De partij vraagt Gedeputeerde Staten daarom het doden en vergassen van ganzen te heroverwegen en te onderzoeken of de geleden schade vergoed kan worden.

Verder wijst de partij er op dat zowel provincies als landgebruikers er bij gebaat zijn dat provincies geld besparen door minder te hoeven uitkeren aan schade aan agrariërs en landgebruikers. Dat kan door gebruik te maken van bestaande effectieve en diervriendelijke, duurzame middelen en nieuwe methoden die schade en overlast verminderen. De Partij voor de Dieren vraagt het provinciebestuur daarom geld te reserveren voor onderzoek naar innovatieve, duurzame en diervriendelijke verjaagmethoden.