Vraag­tekens gasbo­ringen Haas­t­recht


22 februari 2013

Partij voor de Dieren: vraagtekens bij gasboringen in Haastrecht

Den Haag, 22 februari 2013 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland zet vraagtekens bij de mogelijke gasboringen in Haastrecht, gemeente Vlist. De partij wil van Gedeputeerde Staten weten wat de betrokkenheid van de provincie bij die boringen is en wat de eventuele gevolgen daarvan zijn.

In Haastrecht, gemeente Vlist, wordt binnenkort mogelijk naar gas geboord. Het bedrijf Northern Petroleum Nederland (NPN) wil een vergunning aanvragen bij de gemeente Vlist. Het gas zit volgens NPN in de bodem van de Hoenkoopsebuurt in Haastrecht. Inwoners van Vlist en ook van de buurgemeente Oudewater maken zich zorgen over de eventuele boringen.

De beoogde boorlocatie in Haastrecht heeft een omvang van ongeveer een voetbalveld. Het gasveld in Groningen, waar boringen regelmatig aardschokken veroorzaken, is 5000 maal groter dan die in Haastrecht. De gemeente heeft na de aanvraag nog zes maanden de tijd om toestemming te geven voor de gasboringen. Het Rijk heeft de vergunning al verleend voor een proefboring. De gemeente Vlist zegt bereid te zijn een boorvergunning af te geven.

Deze gang van zaken is voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland aanleiding om vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten. De partij wil weten wat zij vinden van de gasboringen in Haastrecht en wat de betrokkenheid van de provincie is bij eventuele gasboringen daar. Ook vraagt de partij aan het provinciebestuur om aan te geven wat de gevolgen zijn van dergelijke boringen voor de inwoners en dieren van Zuid-Holland, de bodem, de veiligheid van de infrastructuur in de omgeving, de kwaliteit van het grondwater en het milieu in de omgeving van Haastrecht.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘Het is wel heel opmerkelijk dat, na alle problemen die in Groningen zijn ontstaan na de gasboringen, er nu mogelijk naar gas wordt geboord in zo’n dichtbevolkte provincie als de onze. Ook al gaat het nu nog om een relatief kleine boorlocatie, wat gebeurt er als er daadwerkelijk gas wordt gevonden? De gevolgen daarvan voor mens, dier en milieu zijn mogelijk niet te overzien’.