Partij voor de Dieren doet mee aan de verkie­zingen Provin­ciale Staten Zuid-Holland: het roer moet om!


19 februari 2007
“De Partij voor de Dieren (PvdD) vindt dat er een grote verandering moet komen in de manier waarop mensen omgaan met dieren en onze aarde. De uitbuiting van mens, dier en de planeet moet een halt worden toegeroepen en geld alleen mag niet langer leidend zijn in ons handelen. Wat heb je aan geld als de ijskap smelt?”
Dat schrijft de PvdD Zuid-Holland in haar verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten. De Partij voor de Dieren doet op 7 maart voor het eerst mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Zien, bewogen worden en in beweging komen, is het motto waarmee de partij de strijd aangaat voor een diervriendelijker provincie. Lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is Carla van Viegen (47). Zij geeft momenteel leiding bij een dierenbeschermingsorganisatie.
De uitgangspunten voor de Partij voor de Dieren zijn mededogen en duurzaamheid. De partij heeft een aantal speerpunten om te komen tot een dier-, mens- en milieuvriendelijk Zuid-Holland.
Vrachtwagens vol varkens of kippen op de A12 in Zuid-Holland op weg naar het slachthuis, als we die dieren in de ogen zien, dan weten we dat deze dieren geen enkele kwaliteit van leven hebben gehad. Wij mensen hebben het ze niet gegund. Lege weilanden in onze groene provincie, omdat veel koeien het gehele jaar op stal blijven staan; het is een schande waaraan snel iets gedaan moet worden. De biologische landbouw moet worden gestimuleerd en de PvdD zal zich volledig inzetten om boeren (financieel) te ondersteunen bij de overstap van de bio-industrie naar biologische landbouw. Tevens wil de partij beter gebruik maken van de Europese landbouwsubsidies voor biologische landbouw.
Een aangeschoten konijn dat gillend wegrent, dat vervolgens door jagers aan zijn lot wordt overgelaten en dat uiteindelijk waarschijnlijk een ellendige dood sterft; tijdens een wandeling in de Wassenaarse natuur en weilanden kun je het nog steeds met regelmaat zien gebeuren, net als in de Hoekse Waard, de Krimpenerwaard en Goeree-Overflakkee. Mensen, die voor de lol dieren willen doden, zijn niet meer van deze tijd en kunnen beter kleiduiven schieten. Aan dit tijdverdrijf moet zo snel mogelijk een einde worden gemaakt.
De vele duiven en eenden, die in onze steden en in de provincie worden gevangen en gedood, omdat ze volgens sommigen overlast bezorgen, kunnen veel diervriendelijker tegemoet worden getreden. Er zijn voldoende diervriendelijke methodes om overlast te voorkomen.
Levende muskusratten in vallen in de Krimpenerwaard, die een gruwelijke verdrinkingsdood moet sterven, omdat er onvoldoende wordt geïnvesteerd in onderzoek naar alternatieve maatregelen ter bescherming van slootkanten en dijken. Dat is toch letterlijk niet meer van deze tijd? Niemand houdt bij wat voor schade ze aanrichten, niemand brengt in kaart wat het nut van de bestrijding is. We doen maar wat, omdat we kennelijk niet eens de tijd nemen om er bij stil te staan.
De enorme lichtvervuiling door kassen in het Westland en de uitstoot van fijnstof in het Rijnmondgebied moeten worden teruggedrongen. Duurzaam en maatschappelijk betrokken ondernemerschap moet worden gestimuleerd, vindt de PvdD. Ook moet het openbaar vervoer worden verbeterd en bevorderd door tarieven te verlagen en betere voorzieningen te realiseren, ook op het platteland van Zuid-Holland.
We bouwen de groene weilanden tussen Pijnacker en Berkel en Rodenrijs vol, terwijl we leegstaande huizen in de stad, de schuren, stallen en garages van particulieren nu niet benutten om woningen te bouwen voor een gelijk volume. We kunnen binnen de bestaande bebouwingsoppervlakte nog heel veel ruimte kunnen vinden, zodat we onze groene ruimte niet hoeven vol te bouwen.
Er zijn inmiddels veel mensen die dit soort misstanden zien en er door bewogen worden. Op 7 maart hebben ze de kans om in beweging te komen. Namens de Partij voor de Dieren wil Van Viegen zich volledig inzetten om het dierenwelzijn op de politieke agenda van de provincie te zetten en een einde te maken aan veel dierenleed. Niet de economie moet centraal staan, maar het leven. Wanneer hebben we genoeg geld verdiend om eindelijk toe te komen aan de dieren, het milieu en aan elkaar? We lopen als kippen zonder kop achter economische belangen aan, maar vernietigen onze leefomgeving. We zijn de enige soort op aarde, die onverantwoorde risico’s neemt. We kunnen het (politieke) klimaat veranderen door voor een radicale andere manier van omgang met onze leefomgeving te kiezen. Het is de hoogste tijd!!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief