Partij voor de Dieren: dood geen gezonde geiten


12 december 2009

De Partij voor de Dieren roept via een petitie op om bij de bestrijding van de Q-koorts alleen besmette dieren te doden en de gezonde te laten leven.Verder pleit de partij de mest van de besmette dieren te verbranden. Klik hier om de petitie te tekenen.

Woensdag kondigden Minister Verburg van Landbouw en Klink van Volksgezondheid aan dat op besmette bedrijven waar de dieren ingeënt zijn tegen de ziekte, alleen de zieke dieren worden gedood. Op bedrijven waar niet is ingeënt worden alle drachtige dieren gedood, of ze nou besmet zijn met Q-koorts of niet.

In de provincie Zuid-Holland is tot nu toe nog steeds niet bekend of, en zo ja welke geitenbedrijven besmet zijn. Volgens het centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn in Zuid-Holland in totaal 417 geitenbedrijven. Voor de inwoners van Zuid-Holland is dit van zeer groot belang in verband met gezondheidsrisico's die daarmee gepaard gaan. De PvdD Zuid-Holland bereidt een spoedebat voor. Nadere informatie hierover volgt binnenkort.