Partij voor de Dieren: extra geld voor natuur en milieu in Zuid-Holland


1 november 2011

Den Haag, 1 november 2011 – Natuur en milieu in Zuid-Holland verkeren in een slechte staat. De provincie moet daarom extra geld besteden aan natuur- en milieuverbetering en juist niet daarop bezuinigen. Dat stelt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland en heeft inmiddels hier vragen over gesteld.

Nederlandse lucht, water en bodem zijn de vieste van heel Europa. Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, beschermen we onze leefomgeving minder goed dan andere EU-landen. Dat blijkt uit het rapport Ranking the Stars van de Stichting Natuur & Milieu. De Nederlandse bodem is vooral verontreinigd door stikstof en fosfaat, afkomstig van de grote veestapel. Ook het oppervlaktewater is van slechte kwaliteit door flinke vervuiling. Met de luchtkwaliteit is het slecht gesteld door de hoge uitstoot van stikstofdioxide.

Natuur & Milieu roept dit kabinet op structurele maatregelen te nemen die Nederland terugbrengen naar minimaal de Europese middenmoot. Het kabinet zegt namelijk dat het zich op milieugebied niet meer dan andere Europese landen wil inspannen. Het kabinet wekt hiermee de suggestie dat Nederland voorop of minstens in de pas loopt met Europa. Maar de cijfers in het rapport geven een volledig ander beeld.

Vanwege de provinciale verantwoordelijkheden voor en taken op het gebied van milieu (lucht, bodem en water) vindt de Partij voor de Dieren dat Gedeputeerde Staten juist niet moeten bezuinigen op natuurontwikkeling, zoals nu wordt voorgesteld in de Begroting 2012. De provincie moet juist extra geld hieraan besteden om de toch al schaarse natuur te beschermen en waar mogelijk uit te breiden. De provincie investeert nu blijkens de begroting 2012 veel extra geld in wegen en economie, maar bezuinigt alleen maar op natuur- en milieubescherming. De PvdD wil juist extra geld om maatregelen te kunnen nemen om de gezondheid van de leefomgeving van mensen en dieren van Zuid-Holland te verbeteren. Zij verdienen bescherming van de overheid als het gaat om een gezond leefklimaat, zo vindt de Partij voor de Dieren.

Vanwege de provinciale verantwoordelijkheden voor en taken op het gebied van milieu (lucht, bodem en water) heeft de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland ook vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. De partij wil weten of het provinciebestuur bereid is extra maatregelen te nemen om de gezondheid van de leefomgeving van de inwoners van Zuid-Holland te verbeteren. Zij verdienen bescherming van de overheid als het gaat om een gezond leefklimaat, aldus de PvdD.

Gerelateerd nieuws

Opinie: vegetarische dierendagschotel

Ovenschotel van zoete aardappel, witlof, kastanje-champignons en meatless Ingrediënten: • 1000gr Zoete aarda...

Lees verder

Partij voor de Dieren: provincie Zuid-Holland verleent geen medewerking aan plezierjacht

Den Haag, 11 november 2011 – Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland zullen niet meewerken aan plezierjacht en daar...

Lees verder