Partij voor de Dieren: provincie Zuid-Holland verleent geen mede­werking aan plezier­jacht


11 november 2011

Den Haag, 11 november 2011 – Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland zullen niet meewerken aan plezierjacht en daarvoor ook geen vergunningen afgeven. Tijdens de behandeling van de begroting 2012 op 9 november jl. hebben GS voor de plezierjacht deze toezegging aan de Partij voor de Dieren (PvdD) gedaan.

De landelijke Natuurwet is in concept klaar. Als de betreffende wet aan wordt genomen, ligt de verantwoordelijkheid voor het afgeven van jachtvergunningen bij de provincies. Deze wet maakt het mogelijk om voor het ‘plezier’ damherten, edelherten, reeën, wilde zwijnen en beschermde ganzen te doden. Maar ook de leefomgevingen van dieren -zoals dassenburchten- onbeperkt te verstoren..
Met deze wet wordt het ook mogelijk om voor Natura-2000 gebieden jachtvergunningen af te geven. “Ik kan mij niet voorstellen dat je voor je plezier dieren kunt doden, maar als het aan dit kabinet ligt, wordt het mogelijk gemaakt”, aldus Carla van Viegen, Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een toezegging gedaan om, als de Natuurwet door de 2e en 1e Kamer wordt aangenomen, op geen enkele wijze mee te werken aan plezierjacht en daarvoor geen vergunningen zal afgeven.

Hiermee nemen Gedeputeerde Staten alvast een voorschot op de Natuurwet. De toezegging om geen plezierjacht toe te staan vloeit voort uit het dierenwelzijnsbeleid van de provincie dat dierenleed wil tegengaan. De Partij voor de Dieren is blij met deze toezegging. Hierdoor worden veel dieren niet ‘vogelvrij’ verklaard en genieten zij nog enige bescherming.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: extra geld voor natuur en milieu in Zuid-Holland

Den Haag, 1 november 2011 – Natuur en milieu in Zuid-Holland verkeren in een slechte staat. De provincie moet daarom ...

Lees verder

Partij voor de Dieren: belang van biodiversiteit opgenomen in provinciale recreatieplannen

Den Haag, 11 november 2011 – Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland nemen het belang van behoud van planten- en di...

Lees verder