Partij voor de Dieren fel tegen afschieten damherten in Hoeksche Waard


22 juli 2020

Den Haag, 22 juli 2020 – De provincie Zuid-Holland heeft opdracht gegeven om alle damherten in de Hoeksche Waard af te schieten. De dieren zouden voor gevaarlijke situaties zorgen en landbouwgewassen aanvreten. De Partij voor de Dieren is hier fel op tegen: ‘De provincie kiest weer de makkelijkste oplossing’.

Er lopen zo’n dertig damherten rond in de Hoeksche Waard-polder. Het zijn waarschijnlijk van oorsprong tamme dieren, die rond het jaar 2000 zijn ontsnapt. Volgens de provincie zorgen de damherten voor gevaarlijke situaties in het verkeer: er zouden meerdere auto-ongelukken met damherten zijn geweest, alleen met materiële schade. Ook zouden de herten landbouw- en andere gewassen aanvreten.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland verzet zich tegen het afschieten van de damherten. Ze betwijfelt of de dieren inderdaad wel voor zo veel overlast zorgen als de provincie beweert. En dan nog zijn er andere methoden om te zorgen dat de dieren geen problemen meer veroorzaken.

De partij heeft daarom vragen over deze kwestie gesteld aan Gedeputeerde Staten. Ze wil weten of het klopt dat de damherten rondlopen in een gebied bij Numansdorp en Strijen en dat ze zich in dat gebied blijvend ophouden. In dat gebied zou maar één weg lopen en daarom vraagt de partij hoe veel aanrijdingen daar hebben plaatsgevonden en met welk gevolg.

Ook vraagt de Partij voor de Dieren of er ter plekke preventieve verkeersmaatregelen zijn getroffen om aanrijdingen te voorkomen. En zo ja, waarom waren deze dan kennelijk onvoldoende? Verder stelt de partij dat de provincie moet kiezen voor de diervriendelijkste aanpak als er sprake is van overlast. Dat hebben de provinciale coalitiepartijen namelijk afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord. Daarom wil de partij weten welke diervriendelijke maatregelen in dit geval zijn overwogen en waarom deze niet afdoende waren.

In de Hoeksche Waard kiest de provincie echter voor de minst diervriendelijke aanpak, namelijk het doden van dieren, concludeert de Partij voor de Dieren. Het provinciebestuur zou daarom moeten zoeken naar minder ingrijpende maatregelen waarbij geen dieren hoeven te worden gedood. De provincie zou bijvoorbeeld de snelheid kunnen verlagen en duidelijk waarschuwingsborden kunnen plaatsen. Desnoods zouden de dieren kunnen worden gevangen en elders uitgezet.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘Ik vind het echt ongelooflijk dat de provincie de dieren wil laten afschieten. Daarmee kiest de provincie weer voor de meest dieronvriendelijke oplossing. Er zijn tal van andere mogelijkheden om iets aan de eventuele overlast te doen’.

Gerelateerd nieuws

Winst voor de boerenlandvogels

Den Haag, 3 juli 2020 – De provincie gaat op zoek naar financiële middelen om het ‘Actieplan Boerenlandvogels 2019 – 2027’ oo...

Lees verder

Betere beschutting- en schuilmogelijkheden weidedieren noodzakelijk!

Partij voor de Dieren: betere beschutting en schuilmogelijkheden weidedieren noodzakelijk Den Haag, 25 augustus 2020 – De Pa...

Lees verder