Betere beschutting- en schuil­mo­ge­lijk­heden weide­dieren nood­za­kelijk!


25 augustus 2020

Partij voor de Dieren: betere beschutting en schuilmogelijkheden weidedieren noodzakelijk

Den Haag, 25 augustus 2020 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland dringt bij de provincie aan om meer beschutting- en schuilmogelijkheden voor weidedieren te realiseren. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld en vraagt het provinciebestuur zich actief in te zetten om dierenwelzijn hiermee beter te waarborgen.

Uit een recente steekproef van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier op een tropische dag blijkt dat bijna driekwart van de schapen in de hitte staat zonder enige vorm van schaduw. De organisatie trof duizenden hijgende schapen aan met hittestress. Dierenwelzijn wordt geschaad wanneer weidedieren bij 30 graden of meer de hele dag in de volle zon staan. Voldoende schaduw- en schuilplekken en vers water zijn noodzakelijk om hittestress bij weidedieren tegen te gaan.

Zuid-Holland heeft veel schapen, maar naast schapen staan ook koeien en andere dieren, zoals geiten en paarden in weilanden zonder enige beschutting tegen extreme weersomstandigheden. Door de klimaatverandering zullen extremere weersomstandigheden als hitte, droogte en wateroverlast steeds vaker voorkomen. Weidedieren moeten hiertegen beschermd worden. Wettelijk is bepaald dat dieren bescherming moet worden geboden tegen slechte weersomstandigheden, als hitte, maar ook kou, storm en regen (art. 1.3 en 1.6 Wet dieren).

De Partij voor de Dieren vraagt het provinciebestuur of zij het ontbreken van beschutting van weidedieren ook als een probleem ziet en om zich vanuit haar taakstelling te gaan inspannen meer beschutting in en rond weilanden, waar dieren worden gehouden, te realiseren, zoals bomen en schuilstallen.

In het huidige provinciale beleid zijn schuilstallen slechts in een beperkt aantal gebieden toegestaan. Het is momenteel voor velen niet duidelijk wat de geldende regels zijn en of een schuilstal bijvoorbeeld vergunningplichtig is. De partij vraag of het beleid voor schuilstallen kan worden uitgebreid naar de gehele provincie, daar waar weidedieren staan en wil weten of een generieke ontheffing kan worden verleend, als er voldaan wordt aan (landschappelijke) randvoorwaarden.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: ‘Het provinciebestuur heeft in het coalitieakkoord opgenomen om in het landelijk gebied meer ruimte te voorzien voor bomen en dat zij zich samen met veehouders gaan inzetten voor dierenwelzijn. Dat biedt voldoende mogelijkheden om vanuit de taken ruimtelijke ordening en landbouw te gaan inzetten op betere bescherming van weidedieren. We gaan er van uit dat het provinciebestuur dit gaat oppakken in het belang van verbetering van dierenwelzijn en dat weidedieren beter beschermd gaan worden.’

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren fel tegen afschieten damherten in Hoeksche Waard

Den Haag, 22 juli 2020 – De provincie Zuid-Holland heeft opdracht gegeven om alle damherten in de Hoeksche Waard af te schiet...

Lees verder

Bijengif imidacloprid nog steeds in het slootwater in het Westland

Den Haag, 5 oktober 2020 – Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vraagt zich af hoe het mogelijk is, dat imidacloprid in het ...

Lees verder