Partij voor de Dieren: geen massa­slachting ganzen in Zuid-Holland


14 juni 2011

Den Haag, 14 juni 2011 – Het jaarlijks doden van 30.000 grauwe ganzen en 7500 brandganzen in Zuid-Holland is onnodig. Er zijn genoeg duurzame en diervriendelijke alternatieven, zoals het anders inrichten van het landschap. Daarvoor pleit de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland morgen tijdens de behandeling van het faunabeheerplan voor ganzen.

Onlangs zijn zeven natuurbeschermings- en boerenorganisaties overeengekomen het aantal ganzen in Nederland in vijf jaar tijd terug te brengen van 200.000 tot maximaal 100.000. Volgens dit zogeheten ‘Ganzenakkoord’ is daarna het probleem dat ganzen zouden veroorzaken, opgelost. Ganzen eten gras en andere productiegewassen en veroorzaken daarmee schade voor boeren en tuinders.

Het vorige college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland heeft om die reden in het faunabeheerplan voor ganzen vastgesteld dat er drie jaar lang jaarlijks 30.000 grauwe ganzen en 7500 brandganzen mogen worden doodgemaakt. Volgens de Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland gaat deze massaslachting gepaard met heel veel dierenleed. Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland: “Ganzen zijn namelijk echte familiedieren, die in een hechte sociale structuur leven. Het mannetje en vrouwtje blijven elkaar hun leven lang trouw. Ook ouders, jonge dieren en familie blijven bij elkaar. Door het voorgestelde afschotbeleid worden ganzenfamilies letterlijk uit elkaar geschoten. Daar komt nog bij dat ganzen vaak worden aangeschoten en vervolgens verminkt in leven blijven, zonder dat jagers zich verder om hen bekommeren.”
Een ander gevolg van afschot is dat de ganzen zich sterker zullen gaan voortplanten en vermeerderen, terwijl er sterke aanwijzingen zijn dat de populatie nu aan het afvlakken is. Wetenschappelijk is bewezen dat de populatie zich zonder afschot zal stabiliseren. Bovendien zullen ganzen die worden bejaagd meer vliegen en energie gaan verbruiken en daardoor meer gaan eten.
De jaarlijkse afschot van ganzen kost de inwoners van Zuid-Holland veel geld. Volgens de PvdD kan voor hetzelfde geld ook worden gekozen voor duurzame oplossingen zonder dierenleed. De partij verwijst daarbij naar Canada. Daar wordt de overlast van ganzen bestreden door het landschap anders in te richten. Dat gebeurt onder meer in de vorm kunstmatige en natuurlijke barrières, zoals dichte heggen en .houtwallen. Ook kunnen ganzen van ongewenste naar gewenste plaatsen, zoals waterbergings- en recreatiegebieden, delen van natuurgebieden en dijken, worden gelokt met aantrekkelijk eiwitrijk voedsel, zoals witte klaver. Ganzen zijn hier gek op. Ganzen kunnen op diverse manieren effectief worden verjaagd en geweerd uit de niet gewenste gebieden. Al meer dan 20 jaar worden bijvoorbeeld bordercollies succesvol ingezet bij de verjaging van ganzen in Canada.
De PvdD wijst er verder op dat in Nederland grootschalig jacht wordt gemaakt op de vos, in Zuid-Holland zelfs met verboden methoden waarvoor de provincie ontheffing heeft verleend. Dit terwijl de vos één van de belangrijkste natuurlijke vijanden van de gans is. De PvdD dringt er daarom bij de provincie op aan om in samenwerking met boeren, waterschappen en natuur- en dierenbeschermingsorganisaties te werken aan duurzame en diervriendelijke alternatieven voor het doden van de ganzen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: meer inzet provincie nodig voor goede waterkwaliteit

Den Haag, 27 mei 2011 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is zeer verontrust over de dramatische waterkwalitei...

Lees verder

Partij voor de Dieren: stop onnodig afschieten van damherten

Den Haag, 16 juni 2011 – Het afschieten van damherten in Zuid-Holland is ongewenst, onnodig en veroorzaakt veel diere...

Lees verder