Partij voor de Dieren: geen megastal in Woubrugge


24 juni 2011

Den Haag, 24 juni 2011 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland zet grote vraagtekens bij de bouw van een megastal in Woubrugge, gemeente Kaag en Braasem. Ze vraagt zich af of dit wel in overeenstemming is met het gemeentelijke bestemmingsplan en het provinciale ruimtelijke beleid.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Kaag en Braasem heeft onlangs toestemming verleend voor de bouw van een megastal aan de Woudsedijk-Zuid in Woubrugge (gemeente Kaag en Braasem). De stal mag er komen omdat het bedrijf dat de stal laat bouwen, voldoende milieumaatregelen zou hebben genomen.

Na de uitbreiding met de nieuwe stal is de varkenshouderij zó groot, dat hij valt onder de Europese IPCC-richtlijnen. Deze richtlijnen zijn bedoeld om milieuvervuiling te voorkomen van grote milieuvervuilende bedrijven en intensieve veehouderij. Het bedrijf in Kaag en Braasem wil in zeven stallen, inclusief de nieuwe, in totaal 3216 varkens gaan houden.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is sowieso een tegenstander van megastallen, omdat dit ernstige nadelen heeft voor het dierenwelzijn, de volksgezondheid en het milieu. Verder betwijfelt zij of de uitbreiding in overeenstemming is met zowel het gemeentelijke bestemmingsplan als met het provinciale ruimtelijke beleid. In vragen aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wil de partij dan ook weten of het provinciebestuur wel op de hoogte is van de bouw van de nieuwe stal en welke maatregelen het tegen de komst daarvan gaat nemen.

Statenlid Carla van Viegen van de Partij voor de Dieren: ‘Een bedrijf met 3216 varkens is een megastal. Gedeputeerde Staten zijn tegen uitbreiding van de intensieve veehouderij. Er kan alleen tegen worden opgetreden als het bedrijf meer dan 2 hectare bevat. Ik wil uitgezocht hebben of daar bij de megastal in Woubrugge sprake van is.’

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: stop onnodig afschieten van damherten

Den Haag, 16 juni 2011 – Het afschieten van damherten in Zuid-Holland is ongewenst, onnodig en veroorzaakt veel diere...

Lees verder

Partij voor de Dieren: niet bezuinigen op natuur in Zuid-Holland

Den Haag, 5 september 2011 - De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil dat Gedeputeerde Staten zich inzetten voor het re...

Lees verder