Partij voor de Dieren: geen tweede massale bomenkap in natuur- en recre­a­tie­gebied Vlietland


1 augustus 2019

Den Haag, 1 augustus 2019Staatsbosbeheer, de beheerder van het natuur- en recreatiegebied Vlietland, wil daar 10 procent van de bomen in kappen. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil geen tweede massale bomenkap in het natuur- en recreatiegebied. Kortgeleden is namelijk ook al een groot deel van de bomen gekapt in verband met de aanleg van de Rijnlandroute.De partij heeft daarom vragen gesteld aan het provinciebestuur, die eigenaar is van het gebied.

Bomen zijn erg belangrijk voor onder andere gezondheid en het welzijn van mens en dier, wateropvang, tegengaan hittestress, biodiversiteit, natuur en CO2 opvang. Daarom wil de partij weten of er een verplichte melding conform de Wet natuurbescherming is ingediend bij de Omgevingsdienst Haaglanden, hoe is geconstateerd dat er zoveel bomen moeten worden gekapt en of dit wel echt nodig is. De partij heeft het provinciebestuur gevraagd om een second opinion uit te laten voerenen hoe de compensatie van de bomenkap is geregeld. Verder vraagt de partij wat de nadelige gevolgen zijn voor geluidsoverlast van omwonenden als er bomen worden gekapt en of hier onderzoek naar gedaan wordt.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘De kap van de bomen heeft zeer nadelige gevolgen voor de natuur, het milieu en de gezondheid en het welzijn van mens en dier. We willen dat het provinciebestuur veel zorgvuldiger omgaat met bomen, en als bomen al weg moeten, dat zij zoveel mogelijk worden herplaatst.’

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: honderden dode varkens door storing ventilatiesysteem onacceptabel

Den Haag, 29 juli 2019– De recente dood van honderden varkens als gevolg van een storing in het ventilatiesysteem in hun stal...

Lees verder

Partij voor de Dieren: wéér emissie van giftige stof door Chemours onacceptabel

Den Haag, 2 augustus 2019 – In de chemische fabriek van Chemours in Dordrecht vond op 22 juli jl. een storing plaats. Dit lei...

Lees verder