Partij voor de Dieren: honderden dode varkens door storing venti­la­tie­systeem onac­cep­tabel


29 juli 2019

Den Haag, 29 juli 2019– De recente dood van honderden varkens als gevolg van een storing in het ventilatiesysteem in hun stal in Middelharnis is onacceptabel. Omdat er geen vluchtmogelijkheden waren, konden de dieren geen kant op. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil daarom dat het provinciebestuur maatregelen neemt om herhaling te voorkomen.

Een fatale combinatie van een extreem hoge buitentemperatuur en een storing in het ventilatiesysteem kostte op 24 juli honderden varkens in Middelharnis het leven. De temperatuur in hun stal liep daardoor zeer hoog op. De dieren konden niet ontsnappen, omdat de stal potdicht zat. De varkens kwamen allemaal door verstikking om het leven.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft hierover inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur. De partij vraagt Gedeputeerde Staten om via de provinciale vergunningverlening voorwaarden te verbinden aan het ventilatiesysteem in een varkensstal. Eén zo’n voorwaarde moet zijn dat de dieren in geval van levensbedreigende situaties kunnen vluchten. Bovendien zijn ventilatiesystemen als luchtwassers symptoombestrijding, waarbij alleen het gevolg en niet de oorzaak van de giftige lucht wordt aangepakt. Die oorzaak is de intensieve en onnatuurlijke wijze van het houden van varkens. De Partij voor de Dieren wil daarom dat de provincie inzet op vermindering van de veestapel en het meer natuurlijk houden van dieren, waarbij de dieren hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen.

Bovendien is de controle door de provinciale omgevingsdienst op agrarische bedrijven momenteel onvoldoende om preventief mankementen in ventilatiesystemen te kunnen constateren. Bedrijven worden slechts één keer in de vijf tot tien jaar gecontroleerd. Daarnaast moeten de voorschriften voor de vergunning voor een ventilatiesysteem worden aangescherpt, zodat ook hierop kan worden getoetst.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: “We willen dat het aantal dieren in de intensieve veehouderij wordt verminderd, We zijn niet tegen boeren, maar wel tegen het huidige systeem in de veehouderij. Dieren moeten op een natuurlijker manier worden gehouden en zij moeten op zijn minst vluchtmogelijkheden hebben bij levensbedreigende situaties. Wat er nu in Middelharnis is gebeurd, vinden wij dan ook onacceptabel. De provincie heeft instrumenten in handen om de veiligheid en het welzijn van dieren te vergroten via de provinciale vergunningverlening van de ventilatiesystemen in stallen. Het provinciebestuur moet deze mogelijkheden benutten om het welzijn van dieren te verbeteren”.

Gerelateerd nieuws

Betere bescherming bossen en bomen in Zuid-Holland

Den Haag, 4 juli 2019 – De provincie Zuid-Holland gaat bossen en bomen beter beschermen. Een voorstel hiertoe van de Partij v...

Lees verder

Partij voor de Dieren: geen tweede massale bomenkap in natuur- en recreatiegebied Vlietland

Den Haag, 1 augustus 2019– Staatsbosbeheer, de beheerder van het natuur- en recreatiegebied Vlietland, wil daar 10 procent va...

Lees verder