Partij voor de Dieren: Honden­be­zitters waar­schuwen bij zwem­ver­boden


23 juli 2009

Den Haag, 23 juli 2009 – Ook honden en andere dieren kunnen ernstig ziek worden als zij zwemmen in water waar voor mensen een zwemverbod of een negatief zwemadvies geldt. De provincie zou met name hondenbezitters op dit gevaar moeten wijzen, vindt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland.

De provincie Zuid-Holland controleert de kwaliteit van het zwemwater – zowel in plassen en rivieren als aan de kust – elke twee weken op bacteriën, helderheid en de aanwezigheid van blauwalgen en blauwwieren. Dit jaar heeft de provincie al 21 negatieve zwemadviezen of zwemverboden afgegeven, waarvan er inmiddels vier zijn ingetrokken.

Zwemverboden gelden op dit moment onder meer in de plassen van Madestein in Den Haag, de Dobbeplas in Nootdorp en de Prinsenbosplas in Naaldwijk. Dit vanwege de aanwezigheid van ziekteverwekkende bacteriën of giftige blauwalgen of -wieren. Om dezelfde reden zijn er negatieve zwemadviezen afgegeven voor onder andere de Waterspeeltuin Tanthof in Delft, de Wilhelminaplas in Rijswijk en de Bleiswijksezoom in Bleiswijk.

Zwemmen in door blauwalgen of blauwwieren verontreinigd water heeft bij mensen geen ernstige gevolgen voor de gezondheid. Maar dieren kunnen wel gemakkelijk een giftige dosis binnenkrijgen omdat ze van het water drinken of omdat ze hun besmette vacht drooglikken. Dat is gebleken uit onderzoek van het Nationaal Vergiftigingen Centrum van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Een ander gevaar is botulisme: een vergiftiging van het water door een bacterie, die de giftige stof botuline afscheidt, waaraan vooral watervogels en vissen sterven. Botulisme is één van de drie meest voorkomende ziekteproblemen van wilde vogels, zoals eenden ganzen en zwanen. Ze raken verlamd of gaan er aan dood. De dode dieren worden vaak weer door andere dieren opgegeten, waardoor botulisme in de voedselketen terecht kan komen.

De Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland wil daarom van Gedeputeerde Staten weten wat de gevaren zijn voor de gezondheid van honden en andere dieren en planten die zwemmen en/of leven in door blauwalg of botulisme besmet water. Ook vraagt de PvdD op welke manier hondenbezitters worden gewaarschuwd tegen die gevaren. Verder vraagt de PvdD zich af welke preventieve maatregelen de provincie of de waterschappen nemen om blauwalg en botulisme in de Zuid-Hollandse wateren te voorkomen en de kwaliteit van de in die wateren levende planten en dieren te verbeteren.