Partij voor de Dieren laat stilte spreken tijdens verga­dering over bescherming wilde dieren


10 maart 2023

Den Haag, 10 maart 2023 – De Partij voor de Dieren wil dat het provinciebestuur van Zuid-Holland wilde dieren in Zuid-Holland veel beter gaat beschermen en heeft daartoe een 15-tal voorstellen ingediend tijdens de vergadering van Provinciale Staten. De reden is dat de provincie in de afgelopen jaren honderdduizenden dieren heeft laten afschieten, terwijl er andere niet-dodelijke en meer diervriendelijker maatregelen voorhanden zijn om problemen op te lossen.

Zo wil de Partij voor de Dieren af van de provinciale vrijstellingen, waarbij de leefgebieden van beschermde dieren te gemakkelijk mogen worden aangetast. Ook de egel, bunzing, wezel en hermelijn staan op deze vrijstellingslijst, terwijl het heel slecht gaat met deze diersoorten. In de weidevogelgebieden mag geen vos meer blijven leven, terwijl de oorzaak van de enorme teruggang niet de vossen zijn, maar de mens in de intensieve landbouw. In de ‘groene woestijnen’ is geen voedsel en beschutting meer voor de kuikens van de weidevogels en kunnen ze niet overleven. Een andere meer natuurlijke inrichting van het landschap is noodzakelijk.

Daarnaast wil het provinciebestuur geen structurele financiële bijdrage leveren aan de wildopvangcentra en wordt daarmee de bescherming van het individuele wilde dier geschonden; een ieder, dus ook de provincie, moet zorg verlenen aan dieren in nood. De Partij voor de Dieren heeft al meerdere malen voorstellen ingediend om structureel jaarlijks voldoende geld vrij te maken voor vele in financiële nood verkerende wildopvangen.

Ook het ongefundeerde populatiebeheer van ganzen, reeën en damherten is de Partij voor de Dieren een doorn in het oog en daarom heeft de partij voorstellen ingediend om dit te stoppen.

Ook bevers zijn hun leven niet veilig. In plaats van duurzame structurele maatregelen, zoals het aanbrengen van materialen om de oevers en dijken zodanig te verstevigen dat er niet meer in kan worden gegraven, kiest het provinciebestuur bij graafschade voor het doden van de dieren en herstel van dijken, wat ook nog eens veel duurder is.

Bij de toepassing van de zogenaamde ‘escalatieladder’ wordt veel te snel gekozen voor het doden van dieren en daarom heeft de partij voorgesteld om bij ontheffingverlening schriftelijk en goed onderbouwd weer te geven waarom er bij overlast geen andere bevredigende maatregelen zijn dan het doden van dieren.

Naast de genoemde wijzigingsvoorstellen heeft de partij tenslotte voorgesteld om dieren bij overlast te verjagen en niet naar een overlastlocatie te lokken met lokvogels en lokgeluiden om vervolgens die dieren, die van elders komen dood te schieten. Dat is de omgekeerde wereld.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: “De wilde dieren in onze provincie verdienen een veel betere bescherming en daarom hebben we helaas 15 wijzigingsvoorstellen ingediend. Het welzijn van dieren moet beter geborgd zijn. Het is triest dat dit college zo’n dieronvriendelijk beleid voert, Duizenden onschuldige dieren sterven een ellendige dood, terwijl dat niet nodig is. In het provinciale huis van de democratie willen we de stem zijn van de stemlozen, de dieren. Naast de voorstellen hebben we ter nagedachtenis aan deze dieren de stilte een minuut laten spreken.”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren reikt oorkonde uit aan Stichting Natuurrijk

Den Haag, 5 maart 2023 – De Stichting Natuurrijk heeft in de persoon van Kees Beaart uit handen van de Partij voor de Dieren ...

Lees verder

Partij voor de Dieren stelt legale en valse PAS-melders aan de kaak

Partij voor de Dieren stelt vragen over legale en ‘valse’ PAS-melders Den Haag, 24 maart 2023 – De Partij voor de Dieren in ...

Lees verder