Partij voor de Dieren stelt legale en valse PAS-melders aan de kaak


24 maart 2023

Partij voor de Dieren stelt vragen over legale en ‘valse’ PAS-melders

Den Haag, 24 maart 2023 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld om inzicht te krijgen in legale en ‘valse’ PAS melders en hoe het provinciebestuur hiermee wil omgaan. Een PAS-melder is een bedrijf of ondernemer die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kon volstaan met een melding van de berekende stikstofbelasting op kwetsbare natuur, zoals een Natura 2000-gebied. Er is echter sprake van legale en ‘valse’ PAS melders.

Legale PAS melders hebben voor 1 juli 2015 een natuurvergunning en hebben ingevolge de Wet Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voor uitbreiding van hun bedrijf een PAS melding gedaan tussen 2015 en 2019. De rechter heeft geoordeeld dat een melding onvoldoende was en er toch een natuurvergunning nodig was voor de uitbreiding. ‘Valse’ PAS melders hadden geen vereiste natuurvergunning vóór 1 juli 2015.

De Partij voor de Dieren wil weten hoeveel PAS-melders er zijn in Zuid-Holland, om hoeveel veehouders het gaat en hoeveel overige bedrijven. Daarnaast wil de partij weten hoeveel ‘valse’ PAS melders er zijn en hoeveel legale en ‘valse’ PAS-melders een aanvraag voor legalisatie hebben gedaan.

De Partij voor de Dieren wil van het provinciebestuur weten of er onderscheid wordt gemaakt tussen legale en ‘valse’ PAS melders en of er wordt gehandhaafd ingeval van ‘valse’ PAS melders. Vervolgens wil de partij van het provinciebestuur weten hoe de wet wordt gehanteerd indien er niet wordt gehandhaafd.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Zuid-Holland, Carla van Viegen: ‘De Partij voor de Dieren is vooralsnog geen voorstander van legalisering van PAS melders, omdat boven alles eerst de natuur hersteld moet worden. De meeste natuurgebieden zijn al ver overbelast zijn en er is simpelweg geen ‘stikstofruimte’ meer voor verdere vervuilende activiteiten. En als er al gelegaliseerd wordt, dan mogen bedrijven of ondernemers niet beloond worden voor slecht gedrag, zoals het geval is bij ‘valse’ PAS melders. Het gaat hier over ondernemers of bedrijven die niet de juiste natuurvergunningen voor 1 juli 2015 hadden en dus worden illegale situaties gelegaliseerd.’

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren laat stilte spreken tijdens vergadering over bescherming wilde dieren

Den Haag, 10 maart 2023 – De Partij voor de Dieren wil dat het provinciebestuur van Zuid-Holland wilde dieren in Zuid-Holland...

Lees verder

Partij voor de Dieren zet in op verfrissende politiek met lef en akkoord op hoofdlijnen

Den Haag, 29 maart 2023 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft bij de installatievergadering aangegeven te willen i...

Lees verder