Partij voor de Dieren zet in op verfris­sende politiek met lef en akkoord op hoofd­lijnen


29 maart 2023

Den Haag, 29 maart 2023 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft bij de installatievergadering aangegeven te willen inzetten op een vernieuwende en verfrissende politiek van een akkoord op hoofdlijnen met ruimte voor een Statenbrede samenwerking en wisselende meerderheden. Geen in beton gegoten coalitieakkoord met een scherpe polarisatie tussen coalitie en oppositie.

De Partij voor de Dieren duidt de winst van de Boer Burger Beweging als een proteststem van de kiezer tegen het huidige kabinetsbeleid dat fout op fout heeft gemaakt, zoals de toeslagenaffaire, de misère in Groningen en een falend stikstofbeleid, waarbij burgers zich in de steek gelaten voelen. Maar er is ook een krachtig tegengeluid om nu wel maatregelen te treffen zoals de winst van de Partij voor de Dieren, Groen Links en VOLT.

De Partij voor de Dieren wil graag een akkoord op hoofdlijnen, waarbij mogelijkheden ontstaan voor wisselende meerderheden; een meer Statenbrede samenwerking wat leidt tot een beter debat en betere besluitvorming. De partij wil af van in beton gegoten coalitieakkoorden met een scherpe tegenstelling tussen coalitie en oppositie. Ook burgerparticipatie moet veel meer inhoud krijgen: invloed van inwoners op belangrijke besluitvorming.

De ontstane problemen kunnen niet worden opgelost op de manier waarop ze ontstaan zijn. De situatie is urgent, zoals ook het IPCC rapport van maart 2023 nog eens pijnlijk duidelijk maakt. Het IPCC rapport laat zien dat het nog net niet te laat is om de ergste gevolgen te vermijden, maar dan moet de uitstoot van broeikasgassen sneller naar beneden en is aanpak bij de bron noodzakelijk naast klimaatadaptatie. Problemen moeten niet weer vooruitgeschoven worden, maar nu duurzaam worden opgelost en bij de bron worden aangepakt, omdat anders de kosten in de toekomst nog veel hoger worden en dat als een boomerang terug komt met ernstige gevolgen voor de agrarische sector en economie.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Zuid-Holland, Carla van Viegen: ’Er is politieke moed nodig om politieke verandering te brengen, problemen aan te pakken, natuur te herstellen en te komen tot een systeemverandering in de landbouw en de economie.’

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren stelt legale en valse PAS-melders aan de kaak

Partij voor de Dieren stelt vragen over legale en ‘valse’ PAS-melders Den Haag, 24 maart 2023 – De Partij voor de Dieren in ...

Lees verder

Partij voor de Dieren: niet de vos, maar het Havenbedrijf is hoofdoorzaak teruggang meeuwen in Havengebied

Den Haag, 28 april 2023 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuu...

Lees verder