Partij voor de Dieren: niet de vos, maar het Haven­be­drijf is hoofd­oorzaak teruggang meeuwen in Haven­gebied


28 april 2023

Den Haag, 28 april 2023 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur over het Havenbedrijf, die de oorlog heeft verklaard aan de vos in verband met de teruggang van de meeuwenstand in het havengebied van Rotterdam.

Het havengebied huisvest al sinds oudsher de belangrijkste meeuwenkolonies van Europa. Meeuwen zijn erg honkvast en moeilijk te verplaatsen. Het is belangrijk dat deze gebieden goed worden beschermd. Voor zover bekend bestrijdt het Havenbedrijf sinds 2005 al meeuwen in het havengebied van Rotterdam en heeft daarvoor vergunningen aangevraagd en gekregen van de provincie Zuid-Holland.

Ook heeft het Lion Gaz in het verleden zonder de verplichte vergunning graafwerkzaamheden uitgevoerd in het gebied ‘De Kop van Beer’ in het havengebied. De Partij voor de Dieren wilde dat de illegale graafwerkzaamheden in het Havengebied van Rotterdam onmiddellijk werden stilgelegd, maar de werkzaamheden gingen onverminderd door, terwijl deze middenin broedgebieden van meeuwen plaatsvonden. De Partij voor de Dieren wil weten wat de impact van deze jarenlange bestrijding door het Havenbedrijf is voor de gunstige instandhouding van meeuwen.

In 2011 heeft Het Havenbedrijf Rotterdam de grootste broedkolonie van kleine mantelmeeuwen in West-Europa vernietigd. Het Havenbedrijf heeft gebieden waar deze meeuwen broeden uitgegeven als bedrijventerrein. Ook daardoor is het voortbestaan van de kleine mantelmeeuw ernstig bedreigd.

De beheerder Buitenruimte van het Havenbedrijf heeft aangegeven dat in 2008 dertigduizend broedparen zilvermeeuw en stormmeeuw geteld zijn en in 2021 zestienduizend en in 2022 veertienduizend. De vos wordt pas sinds drie jaar waargenomen. De partij wil van het provinciebestuur weten waardoor in de periode 2008 - 2019 de achteruitgang van de meeuwen veroorzaakt is en welke bijdrage de economische activiteiten en de bestrijding van meeuwen door het Havenbedrijf daaraan hebben bijgedragen.

Het Havenbedrijf wil nu een vergunning om vossen naast overdag ook in de nacht te kunnen doden en geven de vos de schuld van de teruggang van de meeuwenstand. Ook wil het Havenbedrijf vossenvallen plaatsen, waardoor naast vossen ook andere dieren het slachtoffer kunnen worden van deze vallen. Ook drachtige en zogende vossen worden dan gedood wat indruist tegen ethische waarden en dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren wil weten of bekend is hoeveel vossen er in het gebied leven.

Het Havenbedrijf heeft doelstellingen geformuleerd om de biodiversiteit de ruimte te geven in het havengebied. De vos is een cruciale schakel in het ecosysteem. Een belangrijk onderdeel van zijn voedsel is het konijn. De afgelopen jaren zijn in het havengebied ook vele duizenden konijnen afgeschoten. Het natuurlijk evenwicht moet worden hersteld om de biodiversiteit de ruimte te geven.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Zuid-Holland, Carla van Viegen: ‘’Hoe ongeloofwaardig is het als het Havenbedrijf decennia lang de meeuwen in het Havengebied in Rotterdam heeft bestreden en nu de vos de schuld geeft van de teruggang van de meeuwenstand in het gebied. Dit is de wereld op zijn kop. De Partij voor de Dieren vindt dat het Havengebied zelf maatregelen moet treffen om de meeuwenkolonies weer ruimte te geven in het gebied, ook al gaat dit ten koste van verdere economische ontwikkeling van het gebied.’

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren zet in op verfrissende politiek met lef en akkoord op hoofdlijnen

Den Haag, 29 maart 2023 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft bij de installatievergadering aangegeven te willen i...

Lees verder

Wildopvangcentra in Zuid-Holland in financiële nood

Den Haag, 21 mei 2023 – De wildopvangcentra in Zuid-Holland staan voor grote uitdagingen als gevolg van financiële problemen....

Lees verder