Partij voor de Dieren pleit voor parkeer­ont­heffing voor Zoeter­meerse dieren­am­bu­lance


11 juni 2007

Bijgaand persbericht is vandaag naar diverse kranten gestuurd:

Den Haag, 12 juni 2007 – De gemeente Zoetermeer moet de plaatselijke dierenambulance een ontheffing verlenen om in noodgevallen te kunnen parkeren op plaatsen waar dat officieel niet mag. Dat vraagt de Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland in een brief aan Burgemeester en Wethouders van Zoetermeer.

Aanleiding voor het verzoek van de Partij voor de Dieren (PvdD) is een bericht in een plaatselijk huis-aan-huisblad van 7 juni. In dat artikel doet één van de vrijwilligers van de Zoetermeerse dierenambulance zijn beklag over het feit dat hij in korte tijd verschillende parkeerbonnen kreeg, terwijl hij bezig was dieren in nood te helpen. In één geval kreeg hij zelfs een bekeuring in het centrum van Zoetermeer, terwijl hij daar met zijn ambulance was op uitnodiging van de gemeente voor een campagne om vrijwilligers te werven.

De PvdD is van mening dat ook dierenambulances zich aan de verkeersregels moeten houden. Toch lijkt het er in de genoemde gevallen sterk op dat het strikt toepassen van de (verkeers)regels belangrijker is dan het welzijn en de gezondheid van dieren. Er zal dan natuurlijk ook alleen gebruik van worden gemaakt in geval van hulpverlening van dieren in nood en zodanig dat het overige verkeer niet in gevaar wordt gebracht.

De PvdD dringt er daarom bij de gemeente Zoetermeer op aan de plaatselijke dierenambulance een ontheffing te geven voor een aantal artikelen uit het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV). Die artikelen hebben onder meer betrekking op parkeerverboden en de maximum snelheid. De Stichting Dierenambulance Zoetermeer heeft in het verleden wel geprobeerd een dergelijke ontheffing te krijgen, maar de gemeente Zoetermeer zou de dierenambulance zo’n ontheffing hebben geweigerd.

Met het afgeven van een RVV-ontheffing kan de gemeente Zoetermeer laten zien dat het niet alleen het welzijn van mensen, maar ook het welzijn van dieren hoog in het vaandel heeft staan. Ook vraagt de PvdD de gemeente Zoetermeer ervoor te zorgen dat de reeds uitgeschreven bekeuringen alsnog worden ingetrokken, dan wel worden terugbetaald. Want die lijken, gezien de omstandigheden, ten onrechte te zijn uitgedeeld.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief