Partij voor de Dieren: Provincie moet optreden tegen illegale uitbreiding geiten­boer­derij Stolwijk


17 december 2018

Den Haag, 17 december 2018 – De voorgenomen uitbreiding van een geitenboerderij in Stolwijk is illegaal. Provinciale regels verbieden een dergelijke uitbreiding en bovendien zou de eigenaar nu al meer geiten houden dan is toegestaan. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie hiertegen gaat optreden en heeft daarom over deze kwestie vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Een geitenhouder in Stolwijk, gemeente Krimpenerwaard, wil zijn geitenboerderij uitbreiden. Omwonenden hebben daar tegen geprotesteerd, omdat de voorgenomen aanpassing illegaal zou zijn. De eigenaar van de boerderij zou 2586 geiten houden, terwijl dat er niet meer dan 812 mogen zijn. Ook zou hij sinds 2010 diverse overtredingen hebben begaan op zijn terrein en milieudelicten hebben gepleegd.

De omwonenden kregen van burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard te horen dat de geitenhouder zijn bedrijf nog verder wil uitbreiden omdat hij anders in financiële problemen zou komen. De gemeente zou daarom van plan zijn de uitbreiding van het bedrijf te legaliseren. De provincie Zuid-Holland heeft echter in mei van dit jaar een verordening aangenomen. Daarin staat dat uitbreiding of ingebruikname van bebouwing van een bestaande geitenboerderij niet is toegestaan, tenzij het aantal geiten niet toeneemt.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft daarom vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Ze wil onder meer weten of het klopt dat de huidige geitenhouderij nu al meer geiten heeft dan volgens de vergunning is toegestaan. Ook vraagt de partij of de gemeente Krimpenerwaard inderdaad

Verder vraagt de partij aan Gedeputeerde Staten of zij contact hebben gehad met de gemeente Krimpenerwaard over deze situatie en zo ja, wat er uit die gesprekken is voortgekomen en afgesproken. Ook wil de Partij voor de Dieren dat het provinciebestuur maatregelen neemt om de illegale situatie en uitbreiding van de geitenboerderij te stoppen.

Gerelateerd nieuws

Carla van Viegen opnieuw lijsttrekker Partij voor de Dieren Zuid-Holland Provinciale Statenverkiezingen 2019

Den Haag, 10 december 2018 – De Partij voor de Dieren doet op 20 maart 2019 in Zuid-Holland opnieuw mee aan de verkiezingen v...

Lees verder

Verkiezingsprogramma 2019

Klik hier voor ons programma.

Lees verder