Carla van Viegen opnieuw lijst­trekker Partij voor de Dieren Zuid-Holland Provin­ciale Staten­ver­kie­zingen 2019


10 december 2018

Den Haag, 10 december 2018 – De Partij voor de Dieren doet op 20 maart 2019 in Zuid-Holland opnieuw mee aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Tijdens het partijcongres op 9 december is zittend fractievoorzitter in Provinciale Staten Carla van Viegen herkozen tot lijsttrekker van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland.

De Partij voor de Dieren vindt de provinciale politiek erg belangrijk. Vooral vanwege de bestuurlijke verantwoordelijkheid die bij de Provinciale Staten ligt op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu. De beleidsterreinen waar de Partij voor de Dieren zich wil laten gelden zijn onder andere de bescherming van in het wild levende dieren, bescherming en uitbreiding van de natuur en een gezonde en veilige leefomgeving voor mens en dier. In het sterk verstedelijkte Zuid-Holland is dit hard nodig.

Van Viegen is sinds 2007 fractievoorzitter in Provinciale Staten voor de Partij voor de Dieren en heeft inmiddels brede ervaring opgedaan in de provinciale politiek. Zij is tevens fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp.

Hanke Hoogerwerf is de nummer 2 van de lijst. Zij is al jaren actief in het waterschap Delfland en is vergunningenadviseur.

De nummer 3, Bernadette Haan is momenteel actief in de werkgroep Rotterdam en werkt als psycholoog bij een maatschappelijke organisatie.

Bart Canton, nummer 4 op de lijst, is sinds 2015 Statenlid in Provinciale Staten en was daarvoor tevens actief in het waterschap Delfland. Hij is werkzaam als docent geschiedenis en maatschappijleer.

De nummer 5, Willem Vermaat, is fractieondersteuner bij de provinciale fractie en is dierethicus en docent milieuwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. De volledige lijst is binnenkort te vinden op de site van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland.

Lijsttrekker Carla van Viegen: “Ik ben zeer gemotiveerd om mij voor een vierde termijn in te zetten voor dieren, natuur en milieu. Helaas is deze inzet nog steeds hard nodig. De afgelopen jaren is de Partij voor de Dieren de luis in de pels geweest op het gebied van de verbetering van dierenwelzijn. Daarnaast heeft de partij heeft belangrijke resultaten geboekt op het gebied van de verbetering van natuur en milieu. De Partij voor de Dieren wil de komende vier jaar opnieuw opkomen voor deze belangrijke thema’s.”

Voor het eerst doet de Partij voor de Dieren mee in alle 12 provincies bij de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019. Via vertegenwoordiging in Provinciale Staten wil de partij ook haar invloed in de Eerste Kamer versterken bij de verkiezingen in mei 2015.

Het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren zal naar verwachting eind december te lezen zijn via de website van de partij.

Gerelateerd nieuws

Lezing ‘dierethiek in de provincie’ VOL!

De fractie van de Provinciale Staten Zuid-Holland nodigt u van harte uit om op 10 december aanstaande aanwezig te zijn bij de...

Lees verder

Partij voor de Dieren: Provincie moet optreden tegen illegale uitbreiding geitenboerderij Stolwijk

Den Haag, 17 december 2018 – De voorgenomen uitbreiding van een geitenboerderij in Stolwijk is illegaal. Provinciale regels v...

Lees verder