Partij voor de Dieren: Provincie Zuid-Holland gaat niet goed om met provin­cie­gelden


6 juli 2009

Den Haag, 7 juli 2009 – De Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland vindt dat de provincie Zuid-Holland niet goed omgaat met de provinciegelden. Er wordt veel geld gestoken in oneigenlijke taken en de taken waarvoor zij wel verantwoordelijk is, worden vaak niet goed uitgevoerd.

Er worden miljoenen euro’s extra door de provincie gestoken in de aanpak van de economische crisis, terwijl dat geen provinciale taak is, zoals 18 miljoen euro extra voor versterking van de arbeidsmarkt in Zuid-Holland.
De provincie heeft daarentegen geen cent extra over voor belangrijke provinciale ecologische taken, zoals de zorg voor het op peil brengen van de biodiversiteit en de zorg voor de bodem- water- en luchtkwaliteit en natuurontwikkeling. Terwijl heel veel Zuid-Hollandse inwoners dit juist belangrijk vinden.

De meeste aandacht en geld gaan naar stimulering van de economie. De PvdD vraagt zich af wanneer de grens van de economische groei in de provincie bereikt is. Een voorbeeld: de huidige glassanering in Zuid-Holland kost handenvol geld. Dat had voorkomen kunnen worden door zorgvuldiger om te gaan met bouwen in de toch al schaarse natuur. In de toekomst dreigt hetzelfde te gebeuren met bedrijventerreinen en woningen, die nu en in het verleden in kostbare groene ruimten zijn gebouwd. Er worden door de provincie vele miljoenen euro’s gestoken in de RijnGouweLijn, waarvan de helft van de huidige berekende kosten nog niet eens gedekt zijn. Terwijl algemeen bekend is dat dergelijke projecten qua kosten vaak verdubbelen. Ondanks de grote financiële onzekerheid wil de provincie het project gewoon doorzetten.

De economische crisis wordt door de provincie aangepakt met allerlei extra maatregelen en extra investeringen van vele miljoenen euro’s. De PvdD is boos op de provincie Zuid-Holland, omdat deze daarentegen niet bereid is om extra maatregelen te nemen en geld te investeren om de ecologische crisis aan te pakken. Het provinciebestuur heeft dit aangegeven in antwoord1 op door de PvdD ingediende schriftelijke vragen over de aanpak ervan. De ecologische doelen, bijvoorbeeld de verwerving van gronden voor natuur en recreatie, worden juist naar beneden bijgesteld. Hieruit blijkt wat de provincie echt belangrijk vindt en wat niet.

Afgelopen zaterdag bleek uit een artikel in het Algemeen Dagblad dat de provincie 60 miljoen euro (!) heeft besteed aan de inhuur van externen. De PvdD vraagt zich af waarom daar zoveel geld aan wordt besteed, terwijl zij toch al 2233 ambtenaren in dienst heeft, waarvan je mag verwachten dat ze capabel zijn en vakmanschap in huis hebben. De PvdD heeft via schriftelijke vragen ook hierover om opheldering gevraagd.

1 http://zuidholland.partijvoordedieren.nl/images/2288ant.pdf